• /files/pro/i_0166/Amstel_III_door_Sietske_Voorn_1.jpg
  • /files/pro/i_0166/Op_weg_naar_Amstel_III_door_Man_ufaktur.jpg
  • /files/pro/i_0166/Jan_Evertsenstraat_door_Maarten_de_Bruijn.jpg
  • /files/pro/i_0166/nieuw_west_door_Mila_Cubrilo.jpg
  • /files/pro/i_0166/nieuw_west_door_Mila_Cubrilo__2_.jpg
  • /files/pro/i_0166/IMG_5983_oostenburg.jpg

De Nieuwe Wibaut

Binnen de Gemeente Amsterdam worden grote hervormingen doorgevoerd. Naast een bestuurlijke en ambtelijke reorganisatie wordt veel belang gehecht aan een andere manier van werken. Door andere manieren van werken en andere competenties wordt toegewerkt naar een cultuur van samenwerken, vertrouwen, ondernemen en los laten.

Omdat voor deze nieuwe manieren van werken geen formats bestaan, hebben Zef Hemel en Caroline Combé samen met de Amsterdamse diensten en stadsdelen en de Wibautleerstoel van de Universiteit van Amsterdam de praktijkleergang De Nieuwe Wibaut opgezet. Aan de eerste lichting van deze praktijkleergang, die liep van september tot december 2013, namen zo’n tachtig ambtenaren uit de ruimtelijke sector deel. Aan de tweede, derde en vierde lichting die in 2014 en begin 2015 zullen plaatsvinden, doen ook ambtenaren uit andere sectoren mee.

Nieuwe competenties
Gedurende vier weken, verdeeld over vier maanden, werken teams van zo’n acht ambtenaren aan complexe vraagstukken in de stad. Deze vraagstukken hebben gemeen dat zij vragen om een interactieve aanpak om ontwikkelingen op gang te brengen, samen met bewoners en ondernemers in het gebied. Naast het volgen van workshops en intervisiebijeenkomsten, het presenteren van (tussentijdse) resultaten en het opdoen van praktijkervaring buiten de muren van het stadhuis, ontwikkelt iedereen persoonlijk nieuwe competenties die nodig zijn in deze nieuwe tijd: van buiten naar binnen denken, improviseren, verbinden, dialoog aangaan, ondernemerschap tonen, in partnerschap werken, creatief denken en innoveren. Daarnaast bouwt elk team, aan de hand van een concreet vraagstuk in de stad, een prototype van een open, lichte en participatieve werkwijze op.

Vraagstukken
Vraagstukken die in de eerste lichting centraal stonden, waren onder meer: tijdelijkheid op de Kop Zuidas, samenhang Wibautcampus en Wibautstraat, plannen van het openbaar vervoer bij de organische groei van de Houthavens, zelfbouwkavels voor Turkse en Marokkaanse bewoners van Nieuw-West en de wijkontwikkelcoöperatie Jan Eef.
De praktijkleergang volgt op de probleemanalyse en de contouren van een nieuwe ruimtelijke ontwikkelstrategie Er waait een frisse wind door deze oude stad (2011), het Amsterdamse hervormingsprogramma Changez! (2012), de verkenning van innovatieve projecten binnen de gemeente Amsterdam Buitenstebinnenboek (2012) en het Manifest voor Amsterdam (2012). Dit Manifest is uitgekomen ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van Pakhuis de Zwijger en is het resultaat van twintig tafelgesprekken met steeds vijf inspirerende en ondernemende denkers en doeners met als vraag: wat moet er, gezien de huidige economische en maatschappelijke ontwikkelingen, de komende vijf jaar in Amsterdam gebeuren?

Zef Hemel - adjunct-directeur DRO Amsterdam en inhoudelijk supervisor De Nieuwe Wibaut en Caroline Combé - hoofdplanoloog DRO en coördinator De Nieuwe Wibaut

Zef Hemel - adjunct-directeur DRO Amsterdam en inhoudelijk supervisor De Nieuwe Wibaut en Caroline Combé - hoofdplanoloog DRO en coördinator De Nieuwe Wibaut

herbestemming tijdelijke openbare ruimte smart funding

10jaar_65_Sev_Hemel_002.jpg

Zef Hemel

Zef Hemel (1957) is planoloog. Van 2001 tot 2004 was hij directeur van de Academie van Bouwkunst te Rotterdam. Sinds 2004 geeft hij als directielid leiding aan de Dienst Ruimtelijke Ordening van Amsterdam. Sinds januari 2012 bezet hij de Wibautleerstoel aan de Universiteit van Amsterdam als bijzonder hoogleraar Grootstedelijke Vraagstukken. Hemel studeerde Geografie aan de Rijksuniversiteit te Groningen en promoveerde in de Letteren aan de Universiteit van Amsterdam (1994) op het werk van stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren in de IJsselmeerpolders.

project

De Nieuwe Wibaut

weblog

http://www.zefhemel.nl/

netwerk

Caroline Combé

social media

Zef Hemel op twitter

ZefHemel@ZefHemel26 jun

RT @Jossedevoogd: #Middenland De meeste NL-ers wonen in suburbs en kleine stadjes. #geografie https://t.co/KwIpLPK8wR

ZefHemel@ZefHemel26 jun

Waarom Tokio geen 'gated communities' kent, https://t.co/0KECUhxdPR

ZefHemel@ZefHemel25 jun

RT @went1955: This is absolutely brilliant ! Tune into any place on the globe and hear their radio https://t.co/ubt8meZ8vn (ht @dinapomeranz)

ZefHemel@ZefHemel25 jun

RT @went1955: Must-read ! Human jobs of the future require emotional labour: currently undervalued and underpaid, but invaluable https://t.co/wFWkVqKOof

ZefHemel@ZefHemel25 jun

RT @geographyjim: Been looking at Tokyo housing stats and I think this is the most amazing thing I've found - a doubling of space per… https://t.co/GkOPOd142X

ZefHemel@ZefHemel25 jun

RT @AT5: 'Haven-Stad' verrast de haven: 'Bedrijven moeten in de krant lezen dat ze weg moeten' https://t.co/p1VflXl5Kt https://t.co/C5ZL2jv9F8

ZefHemel@ZefHemel25 jun

RT @BvdKlundert: PBL berekent 40 tot 60 procent fraude met mest in Brabant en Limburg. ZLTO reageert als Trpump: zet vraagtekens. https://t.co/r9dGqNmRpb

ZefHemel@ZefHemel25 jun

RT @renaud_epstein: Un jour, une ZUP, une carte postale : Haut-du-Lièvre (Nancy) https://t.co/omxs7TDkE3

ZefHemel@ZefHemel25 jun

RT @Dezeen: Reader comment: "Gentrification is the fuel of Manhattan" https://t.co/yxFmRbCtok