• /files/pro/i_0166/IMG_5983_oostenburg.jpg
  • /files/pro/i_0166/Op_weg_naar_Amstel_III_door_Man_ufaktur.jpg
  • /files/pro/i_0166/Amstel_III_door_Sietske_Voorn_1.jpg
  • /files/pro/i_0166/nieuw_west_door_Mila_Cubrilo.jpg
  • /files/pro/i_0166/nieuw_west_door_Mila_Cubrilo__2_.jpg
  • /files/pro/i_0166/Jan_Evertsenstraat_door_Maarten_de_Bruijn.jpg

De Nieuwe Wibaut

Binnen de Gemeente Amsterdam worden grote hervormingen doorgevoerd. Naast een bestuurlijke en ambtelijke reorganisatie wordt veel belang gehecht aan een andere manier van werken. Door andere manieren van werken en andere competenties wordt toegewerkt naar een cultuur van samenwerken, vertrouwen, ondernemen en los laten.

Omdat voor deze nieuwe manieren van werken geen formats bestaan, hebben Zef Hemel en Caroline Combé samen met de Amsterdamse diensten en stadsdelen en de Wibautleerstoel van de Universiteit van Amsterdam de praktijkleergang De Nieuwe Wibaut opgezet. Aan de eerste lichting van deze praktijkleergang, die liep van september tot december 2013, namen zo’n tachtig ambtenaren uit de ruimtelijke sector deel. Aan de tweede, derde en vierde lichting die in 2014 en begin 2015 zullen plaatsvinden, doen ook ambtenaren uit andere sectoren mee.

Nieuwe competenties
Gedurende vier weken, verdeeld over vier maanden, werken teams van zo’n acht ambtenaren aan complexe vraagstukken in de stad. Deze vraagstukken hebben gemeen dat zij vragen om een interactieve aanpak om ontwikkelingen op gang te brengen, samen met bewoners en ondernemers in het gebied. Naast het volgen van workshops en intervisiebijeenkomsten, het presenteren van (tussentijdse) resultaten en het opdoen van praktijkervaring buiten de muren van het stadhuis, ontwikkelt iedereen persoonlijk nieuwe competenties die nodig zijn in deze nieuwe tijd: van buiten naar binnen denken, improviseren, verbinden, dialoog aangaan, ondernemerschap tonen, in partnerschap werken, creatief denken en innoveren. Daarnaast bouwt elk team, aan de hand van een concreet vraagstuk in de stad, een prototype van een open, lichte en participatieve werkwijze op.

Vraagstukken
Vraagstukken die in de eerste lichting centraal stonden, waren onder meer: tijdelijkheid op de Kop Zuidas, samenhang Wibautcampus en Wibautstraat, plannen van het openbaar vervoer bij de organische groei van de Houthavens, zelfbouwkavels voor Turkse en Marokkaanse bewoners van Nieuw-West en de wijkontwikkelcoöperatie Jan Eef.
De praktijkleergang volgt op de probleemanalyse en de contouren van een nieuwe ruimtelijke ontwikkelstrategie Er waait een frisse wind door deze oude stad (2011), het Amsterdamse hervormingsprogramma Changez! (2012), de verkenning van innovatieve projecten binnen de gemeente Amsterdam Buitenstebinnenboek (2012) en het Manifest voor Amsterdam (2012). Dit Manifest is uitgekomen ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van Pakhuis de Zwijger en is het resultaat van twintig tafelgesprekken met steeds vijf inspirerende en ondernemende denkers en doeners met als vraag: wat moet er, gezien de huidige economische en maatschappelijke ontwikkelingen, de komende vijf jaar in Amsterdam gebeuren?

Zef Hemel - adjunct-directeur DRO Amsterdam en inhoudelijk supervisor De Nieuwe Wibaut en Caroline Combé - hoofdplanoloog DRO en coördinator De Nieuwe Wibaut

Zef Hemel - adjunct-directeur DRO Amsterdam en inhoudelijk supervisor De Nieuwe Wibaut en Caroline Combé - hoofdplanoloog DRO en coördinator De Nieuwe Wibaut

herbestemming tijdelijke openbare ruimte smart funding

10jaar_65_Sev_Hemel_002.jpg

Zef Hemel

Zef Hemel (1957) is planoloog. Van 2001 tot 2004 was hij directeur van de Academie van Bouwkunst te Rotterdam. Sinds 2004 geeft hij als directielid leiding aan de Dienst Ruimtelijke Ordening van Amsterdam. Sinds januari 2012 bezet hij de Wibautleerstoel aan de Universiteit van Amsterdam als bijzonder hoogleraar Grootstedelijke Vraagstukken. Hemel studeerde Geografie aan de Rijksuniversiteit te Groningen en promoveerde in de Letteren aan de Universiteit van Amsterdam (1994) op het werk van stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren in de IJsselmeerpolders.

project

De Nieuwe Wibaut

weblog

http://www.zefhemel.nl/

netwerk

Caroline Combé

social media

Zef Hemel op twitter

ZefHemel@ZefHemel22 mei

This Wednesday: seminar on strategic and tactical responses to the pressures of globalization #tokyo #amsterdam https://t.co/tiV5LfHhtD

ZefHemel@ZefHemel22 mei

RT @gerritsen_marc: May 24th at #Keio University:+labo organises #Amsterdam + #Tokyo Symposium on smart(er) urbanisation @Iamsterdam https://t.co/Zqm1xhyMZQ

ZefHemel@ZefHemel21 mei

Amsterdam+Tokyo, seminar on 24 May 2017, Tokyo, https://t.co/GZA809aOSx https://t.co/t6OnK6CKf2

ZefHemel@ZefHemel20 mei

Now at Keio University for seminar on Amsterdam+Tokyo, organized by prof. Darko Radovic https://t.co/dX9YbDtK8N

ZefHemel@ZefHemel20 mei

RT @mswcappendijk: @ZefHemel geen betere managementliteratuur dan literatuur. Dostojevski over sturingsvraagstukken… https://t.co/l8iJAk53Q8

ZefHemel@ZefHemel17 mei

Wat is de Board Academy van Amsterdam/Utrecht? Lees de brochure, https://t.co/AcovMPGBDu

ZefHemel@ZefHemel17 mei

RT @simongerman600: Projected population change in Europe until 2050. Especially in the East countries are predicted to shrink.… https://t.co/xCu7ovccE4

ZefHemel@ZefHemel16 mei

RT @maartenhajer: Can we afford to continue our petrol soaked pattern of urbanization? No, we cannot. https://t.co/BzmgtlGp03

ZefHemel@ZefHemel16 mei

RT @rein_aarts: College eerste gouden eeuw @VondelCS door prof Herman Pley. Parallellen naar tweede en derde gouden eeuw. Benieuwd! https://t.co/MQ9JnJ6tyK

ZefHemel@ZefHemel16 mei

OECD: 'Holland does not have a national urban policy', https://t.co/1rrttycOkP