Nederlandwordtanders

De tijden zijn veranderd, en daarmee is het ook tijd om afscheid te nemen van Nederlandwordtanders en een nieuw begin te maken. Hier vind je de oogst van meerdere jaren Nederlandwordtanders, een platform vol ruimtelijke vernieuwers die met innovatieve ontwerpen hun kracht toonden in crisistijd. De projecten, pitches en interviews blijven bewaard en te zien via: archief.nederlandwordtanders.nl

Lees hieronder het E-zine dat gemaakt is ter afsluiting van dit inspirerende platform.

http://ezine.nederlandwordtanders.nl

HERE COMES THE SUN

De crisis mag dan - voorlopig - voorbij zijn, maar juist nu er grote maatschappelijke vraagstukken op ons af komen moeten we waken niet terug te vallen in oude patronen. Het belang van innovatieve ideeën en ontwerpen zijn nu zelfs belangrijker dan ooit. Rijksbouwmeester Floris Alkemade zal daarom een nieuw platform lanceren: 'Here Comes The Sun'. De website is een ‘work-in-progress’, om te inspireren, verbanden te leggen en zowel van als met elkaar te leren. We nodigen iedereen van harte uit om relevante projecten, essays, studies en zo meer in te dienen.

aanmelden

Prijsvragen

In de afgelopen jaren heeft de Rijksbouwmeester in samenwerking met diverse partijen prijsvragen uitgeschreven. Daarvan is 'Brood en Spelen' onlangs gelanceerd.
BS.jpg

Prijsvraag Brood en Spelen

Op 1 maart 2018 is de prijsvraag ‘Brood en spelen. Nieuwe perspectieven voor het platteland.' van start gegaan. De Rijksbouwmeester doet met deze prijsvraag een beroep op boeren en ondernemende grondeigenaren: ontwikkel samen met ontwerpers en anderen - met kansrijke en vernieuwende ideeën - duurzame vooruitzichten voor het platteland.

Prijsvraag Brood en Spelen

whcrs.jpg

Prijsvraag Who Cares

Eind 2016 riep de Rijksbouwmeester met ‘WHO CARES’ ontwerpers en innovatieve doeners en denkers uit andere sectoren - waaronder zorgprofessionals, ondernemers, wijkplatforms, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties en bewoners - op om gezamenlijk hun idee voor toekomstbestendige wijken te verbeelden. Niet in de vorm van een uitgewerkt plan, maar met een heldere schets van een krachtig idee.

Prijsvraag Who Cares

AHM.jpg

A Home away from Home

Om beter in te kunnen spelen op de grilligheid van de asielzoekersinstroom, lanceerden het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en Rijksbouwmeester Floris Alkemade begin 2016 de Open Oproep ‘A Home away from Home’. Gevraagd werd om vernieuwende en flexibele huisvestingsoplossingen, die een passend tijdelijk thuis kunnen bieden aan - onder meer - asielzoekers.

A Home away from Home