Nederlandwordtanders brengt op deze themapagina een aantal projecten in beeld als voorbeelden van slimme combinaties met natuur. Staatssecretaris Sharon Dijksma riep op tot deze meekoppelende belangen om de natuur meer te laten beleven, te gebruiken en daardoor ook veerkrachtiger te maken.

netwerk
RUT_Daan_Bruggink_profielfoto.png

Daan Bruggink

Nijmegen

"Het energieprobleem is kleiner dan we denken, grondstoffen zijn de grootste uitdaging."

AndyvandenDobbelsteen2.jpg

Andy van den Dobbelsteen

Delft

"Het is een voorrecht te behoren tot de generatie die gesteld staat voor de transitie naar een duurzame, energieneutrale samenleving."

Steven_Delva.jpg

Steven Delva

Amsterdam

"Integraal ontwerpen aan de actuele opgaven is een grote kracht."

karen.jpg

Karen de Groot

Amsterdam

"Het gaat om slim hergebruik van het bestaande. Met een steeds grotere rol voor de bewoners om zaken zelf op te pakken."

SaschaGlaslzw.jpg

Sascha Glasl

Amsterdam

"Just initiate!"

daanjochemgrootzw.jpg

Daan Jochem Groot

Amsterdam

"Door natuur en biodiversiteit te vertalen naar economische baten kun je echt het verschil maken."

Danielhowekamp.jpg

Daniel Höwekamp

Amsterdam

"Natuur én gebouw als grondstof – zodra we kringlopen sluiten, creëren we samenhang, respect en vanzelfsprekendheid – prachtig!"

RUT_profielfoto_tjeerd_haccou.jpg

Tjeerd Haccou

Amsterdam

"Je moet groter willen denken en vooral durven doen, anders heeft het geen waarde."

NynkeRixtJukema.jpg

Nynke-Rixt Jukema

Leeuwarden

"Duisternis, leegte en stilte zijn antistress. Nederland heeft zulke plaatsen nodig."

ronald_rietveld.jpg

Ronald Rietveld

Amsterdam

"Mijn grootste drijfveer is om altijd vroeg werk te blijven maken."

daan_roosegaarde.jpg

Daan Roosegaarde

Waddinxveen

"Bied alternatieven! Be hybrid!"

Philo.jpg

Philomene van der Vliet

Amsterdam

"Lokale overheden, bedrijfsleven en stadsbewoner moeten ook belang krijgen bij landschapsontwikkeling."

peterveenstra.jpg

Peter Veenstra

Rotterdam

"Het is beter om één kilometer te realiseren dan 1000 kilometer uit te werken in flitsende renders en slimme diagrammen."