/files/pro/i_0016/CAR_AndycandenDobbeslsteen.jpg

Energiestudie Veenkoloniën

De Energiestudie Veenkoloniën is een studie naar het klimaatadaptief maken van de oude veenkoloniën en de transformatie naar een nieuw productielandschap. Met twee verschillende scenario’s van benadering ten aanzien van zonne-energie, windenergie, biomassa en energieopslag.

Andere initiatiefnemer/ andere opdrachtgever

Rob Roggema werkte destijds bij de provincie Groningen als strategiemanager omgevingsbeleid. Zijn centrale vraag was altijd ‘hoe kan de provincie Groningen klimaatadaptief en fossielvrij worden?’. Daarbij speelde de specifieke omstandigheden van de voormalig