• /files/pro/i_0017/02_MIC_dbf_oude_remise_nieuweschans.jpg
  • /files/pro/i_0017/01_MIC_dbf_oude_remise_nieuweschans.jpg
  • /files/pro/i_0017/03_MIC_dbf_oude_remise_nieuweschans.jpg

Stichting DBF

Stichting DBF(Dorp Bedrijf Friesland) is een matchmaker die voor leegstaand vastgoed, vaak erfgoed en monumenten, partijen zoekt. Andersom gebeurt ook: met initiatiefnemers op zoek naar een geschikt pand of ondersteunend zijn in lopende projecten. Stichting DBF stimuleert de leefbaarheid en economie van het platteland in Noord-Nederland en is hét kenniscentrum voor succesvolle leefbaarheidprojecten. DBF ontwikkelt, verhuurt, participeert en werkt zonder winstoogmerk. DBF kan met subsidieaanvragen ontwikkelingen ondersteunen en eigen geld investeren. Maar de stichting doet dit nooit zonder gedegen exploitatieplan, om een duurzame ontwikkeling te garanderen.

Andere initiatiefnemer

‘DBF is eind jaren 80 opgericht door de Provincie Fryslan en de vereniging Friese dorpen (FLD). Er was veel Europees geld beschikbaar voor leefbaarheid en DBF fungeerde als projectbureau om deze gelden te bestemmen en trajecten te begeleiden. Om dit te kunnen doen werd eerst een grootscheepse inventarisatie gemaakt van problemen, panden en partijen (PPP). De focus lag op het mkb. Het bleek al snel dat veel ondernemers niets zagen in al die leegstaande melkfabrieken. Ze wilden er niet aan. DBF draaide het om en ging zelf aan de slag met het opkopen van panden en realiseerde een aantal bedrijfsverzamelgebouwen met kleine units voor kleine ondernemers. Die konden dan op het moment dat hun nering niet meer vanuit het eigen huis bedreven kon worden toch in hun dorp blijven werken.’

Andere opdrachtgever

‘DBF is een stichting die zelf projecten initieert en voor anderen projecten begeleid en ondersteund. Omdat het een stichting is die vaak met subsidiegelden werkt, moet de huur die zij vraagt vo