Luisteren en anders kijken

Berry Kessels heeft ondanks zijn opleiding als politicoloog niets op met papierwerk en statistieken. Kessels is een prater, een doener, een netwerker. Iemand die graag verbanden legt, samenwerkt, persoonlijk is. Hij gelooft heilig in de samenwerking tussen mensen, meer dan tussen organisaties. Na zijn opleiding politicologie werkte hij ruim twintig jaar lang als journalist. Uit maatschappelijke betrokkenheid, omdat hij hoopte dat zijn verhalen tot acties zouden leiden. Die ervaring gebruikt hij nu bij zijn huidige werk als Manager Wonen bij Volkshuisvesting Arnhem, waar hij samen met de gemeente en de buurtbewoners de wijk Klarendal omdoopte tot ‘Modekwartier’ en de buurt nieuw leven inblies.

Persoonlijke aanleiding/drijfveer

‘Ik signaleerde als journalist al dingen om me heen die niet goed gingen en waarover ik schreef, in de hoop dat er iemand zou opstaan en zou zeggen ‘dat gaan we veranderen’. Ik heb dat twintig jaar gedaan, voordat ik bij Volkshuisvesting terecht kwam. Dat verklaart voor een deel dat ik nooit op een ‘volkshuisvestingsmanier’ naar zaken heb gekeken. Maar in de maatschappelijke betrokkenheid zit een overlap. Ik bekommer me om de stad. Arnhem is een zeer gesegregeerde stad. Er zijn arme wijken en rijke wijken, en daar zit een enorme kloof tussen. Menging is er niet. Dat leidde in de afgelopen decennia tot een concentratie van de problemen in de arme wijken. Daar wil ik wat aan doen.’

Persoonlijke ambitie

‘Ik vind het op stedelijk niveau van belang dat deze stad wijken heeft met een eigen karakter en een eigen gezicht. Daarnaast is er behalve een vakmatige drive ook een heel persoonlijke motivatie. Ik woon in deze stad, en heb natuurlijk ook persoonlijk belang bij de ontwikkeling van een wijk als Klarendal. Zelf maak ik namelijk ook gebruik van de nieuwe functies en plekken die wij daar toegevoegd hebben. In de nieuwe cafés kom ik graag, en ik koop spullen in de winkels die er zijn gekomen. Ik vind Klarendal een prettige plek om te zijn. Ook dit voedt mijn persoonlijke ambitie.’

Opgave/misverstanden

‘Terwijl we