/files/pro/i_0174/RuimtevoorenergiePosad2ws2.jpg

Ruimte voor energie

Het bureau Posad inventariseert de maximale energieopbrengst uit duurzame bronnen en vergelijkt die met de totale energiebehoefte. Het stevent af op een ontnuchterende conclusie: Nederland is te klein om te draaien op duurzame energie van eigen bodem. Dat volgt uit een ware safari langs databanken, grootverbruikers en eigen buren.

Presentatie Nederlandwordtanders/Live #1

Boris Hocks sprak tijdens de bijeenkomst Nederlandwordtanders/Live #1 Internationaal op 10 april in Den Haag over ruimte voor energie.

"Voor het ministerie van I&M en EZ werkte Posad samen met 3E, Alterra en Machiel Bakx aan het ontwerpend onderzoek ‘Ruimte voor duurzame energie’. Het onderzoek geeft antwoord op twee hoofdvragen: “Wat zijn de ruimtelijke consequenties van een energietransitie naar 100% duurzame energie?” en “Wie is de initiatiefnemer voor deze transitie?” Aan de hand van een model waarmee de maximalisatie van duurzame energie in beeld gebracht wordt en drie casestudies wordt antwoord gegeven op deze vragen. Het onderzoek zal in de toekomst gebruikt worden voor verder onderzoek en beleidsvorming over ruimte en energie. De resultaten zijn eveneens onderdeel van de IABR 2014.

Nederland kan in 2050 volledig duurzaam in haar energiebehoefte voorzien, maar:
alle mogelijkheden voor energieopwekking, op land en zee, zijn noodzakelijk
iedereen - elke partij in Nederland - moet meedoen, zonder uitzonderingen
de transitie komt uit de markt – bewoners, bedrijven, agrariërs, industrie – en wordt geholpen door overheden
dit vraagt een nieuwe rol voor de overheid: sterk faciliterend
dit vraagt ook een andere instelling van de andere partijen; bewoners, bedrijven, agrariërs en d