/files/pro/i_0215/asielzoekerscentrumflevoland.jpg

Vluchtelingenhuisvesting

Een enorme opgave onder een enorme tijdsdruk, waar ook meteen over tweede bestemmingen nagedacht moet worden: de huisvesting van vluchtelingen, daar staat het Centraal Orgaan Asielzoekers elke dag weer voor. Hoe kunnen ontwerpers bij deze maatschappelijke opgave worden betrokken?

Curator/ontwerper Carolien Schippers sprak tijdens Nederlandwordtanders/Live #5 in de New World Campus in Den Haag over vluchtelingenhuisvesting en stelde twee van haar mogelijkmakers voor: Jurrian Knijtzijzer en Jeroen Steenvoorden.

“Het verloop van het aantal asielzoekers gaat met grote pieken en dalen, en we weten nooit voor hoe lang de huisvesting nodig is. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers denkt altijd na over tweede bestemmingen, maar we moeten ook nadenken over de mogelijkheden van flexibel bouwen. En aantrekkelijk ziet het er nog niet uit, hoog tijd om ontwerpers bij deze maatschappelijke opgave te gaan betrekken!”

mogelijkmakers