• /files/pro/i_0137/ORGAarchitectDeWendezijaanzicht.jpg
  • /files/pro/i_0137/ORGAarchitectDeWendeachteraanzicht.jpg
  • /files/pro/i_0137/ORGAarchitectDeWendeinterieur.jpg

De Wende

Een leegstaande, honderd jaar oude, boerderij in Overasselt heeft zijn functie als agrarisch bedrijf al vijftien jaar geleden verloren. Hoewel de locatie prachtig is, verkeerde het gebouw tot voor kort in een deplorabele staat. Maar met een vernieuwend zorgconcept, waarbij meerdere generaties betrokken zijn en van elkaar kunnen leren, krijgt het nu een tweede leven. Ouderen met een zorgbehoefte wonen samen met jongeren, in het bijgebouw worden jongeren met een ontwikkelingsvraag opgevangen en in de toekomst zal er in de kippenschuur een kinderdagopvang voor de allerkleinsten komen. Daan Bruggink – ORGA architect – voert deze bijzondere herbestemming uit op een moderne, ecologische manier. Hij maakt alleen maar gebruik van hernieuwbare materialen: ‘biobased bouwen’.

Andere initiatiefnemer

De Wende is een particulier initiatief van Wietske Jetten en Jan van der Leij. Samen met een team van medewerkers staan zij garant voor de liefdevolle zorg voor zes ouderen. De initiatiefnemers wonen zelf in het voorhuis van de hofstede, en zijn voor het grootste deel van de tijd direct aanspreekbaar voor bewoners en naaste familieleden. Naast deze zorg aan ouderen wordt ook begeleiding gegeven aan kinderen met een ontwikkelingsvraag, en op beperkte schaal is er gelegenheid voor dagopvang en dagbesteding. Het zorgconcept is vernieuwend omdat het meerdere generaties bij elkaar brengt. Ze noemen het ook wel het Drieklankconcept: kleinschalige woonzorg voor ouderen in de Hofstede, dagactiviteiten voor jonge mensen in het Praktijkhuis en begeleiding voor jonge kinderen in het Kinderhuis.'

Andere opdrachtgever

‘De initiatiefnemers zijn tegelijkertijd onze opdrachtgevers. Ze zijn net zo ambitieus als wijzelf over ecologisch en organisch bouwen. De drieklank komt terug in het ontwerp, waarbij de organische verbinding centraal staat. Verbinding tussen de verschillende generaties, maar ook verbinding tussen de drie gebouwonderdelen op het erf. In het midden wordt een boom geplant. In de uitvoering liepen de opdrachtgevers aan tegen een aannemer die niet dezelfde ambities heeft als zij. Dat is lastig, en voor ons een extra motivatie geweest om verder te gaan met de ideeën van ORGAbouw. Dat sluit beter aan bij het belang van onze opdrachtgevers.’

Andere overheid

‘De lokale overheid heeft zich heel soepel opgesteld bij de bestemmingsplanwijziging die nodig was voor dit project. Omdat er sprake is van een verbouwing, hadden we gelukkig niet te maken met de doorgaans ingewikkelde regelgeving voor EPN/EPC. Overigens zie je ook op andere vlakken dan in de bouw dat je creatief met regels moet omgaan. Omdat het zorgconcept nogal afwijkend is, komt het nau