/files/pro/i_0181/landschapsparkCuijk.jpg

Landschapspark Cuijk

Een nieuw businessmodel en duurzame en ecologische meerwaarde. De Natuurverdubbelaars adviseerden het Van der Valk hotel in Cuijk bij de ontwikkeling van een openbaar toegankelijk landgoed van 16 ha. Door de baten van dit landgoed inzichtelijk te maken, de lokale bevolking te betrekken bij de invulling van het park en financiële constructies te ontwikkelen wordt de aanleg van het park mogelijk.

Economie van ecosystemen en biodiversiteit
“Fred van der Valk van Hotel Cuijk wilde graag een landschapspark rondom zijn hotel. Hij was bereid in de aanleg te investeren, als de gemeente de grond hiervoor beschikbaar zou stellen. Maar dat bleek allemaal nog niet zo gemakkelijk te realiseren. De gemeente zocht naar het addertje onder het gras en Van der Valk kon niet duidelijk maken dat het zowel voor hem als voor de gemeente voordelig zou zijn. Toen de Natuurverdubbelaars met een businesscase alle baten voor de gemeente inzichtelijk konden maken, en tegelijkertijd ook duidelijk waren over het voordeel voor de ondernemer, ontstond het vertrouwen om de deal te sluiten. Hoewel nog niet al het papierwerk is afgerond, is de intentieverklaring getekend. Over drie jaar moeten de contouren van het nieuwe park zichtbaar zijn.

De gemeente realiseert hiermee doelstellingen uit het bestemmingsplan (sport, natuur en recreatie), een geluidsbuffer voor de snelweg en een waterberging voor de woonwijk, een opgave die er al lag. De hoteleigenaar zorgt voor een aantrekkelijke omgeving voor zijn hotel en mag in het park een extra uitspanning realiseren. De omwonenden krijgen er een prachtig park bij, waar je kunt sporten en recreëren. Een publiek private samenwerking in optima forma.

Groene businesscase
Het idee voor het landschapspark komt niet van ons. Van der Valk was al in gesprek met de gemeente over het ter beschikking stellen van de grond voor de aanleg van een landschapspark. Van der Valk investeert en de gemeente stelt de grond beschikbaar aan een stichting die het beheert. Met onze benadering van