• /files/pro/i_0019/06_DaVincischool_aayu_04.jpg
  • /files/pro/i_0019/07_DaVincischool_aayu_05.jpg
  • /files/pro/i_0019/03_DaVincischool_aayu_01.jpg
  • /files/pro/i_0019/09_DaVincischool_aayu_08.jpg
  • /files/pro/i_0019/05_DaVincischool_aayu_03.jpg
  • /files/pro/i_0019/08_DaVincischool_aayu_06.jpg
  • /files/pro/i_0019/04_DaVincischool_aayu_02.jpg
  • /files/pro/i_0019/02_DaVincischool_aayu_00.jpg
  • /files/pro/i_0019/01_DaVincischool_aayu_07.jpg

DaVinci School Amsterdam

De DaVinci school in Amsterdam. Een klassiek monumentaal pand dat door ayuu architecten is gerenoveerd en waarbij zij zelf duurzaamheidsaspecten inbrachten. Het is een project geworden waarbij product, techniek en werkwijze goed samenkomen. Een fusie tussen historische kwaliteiten en toekomstwaarde. De gebruikswaarde is heel hoog. Comfortabel en gezond in gebruik, energiezuinig en verbouwd met zo veel mogelijk natuurlijke materialen.

Andere initiatiefnemer/ andere opdrachtgever

‘De Da Vincischool is een klassiek monumentaal pand dat in bezit is van de gemeente. Er was een renovatiesubsidie voor het gebouw vanuit de dienst maatschappelijke ontwikkeling. Via een raadslid kregen wij dit te horen, waarop wij een voorstel hebben gedaan voor duurzame renovatie. We hebben de opdracht uiteindelijk echter in concurrentie verkregen.’

Andere opdrachtgever

‘Bij dit project was geen sprake van een ‘andere’ opdrachtgever. De opdrachtgever was Deelgemeente West Amsterdam. Duurzaamheidsambities waren er niet. Zij vonden het goed, als het maar niet duurder was.’

Andere overheid

‘Sprake van een andere overheid was hier niet. We zijn naar de toenmalige wethouder, Marijke Vos, gegaan en hebben ons plan gepresenteerd. Zij vond het prachtig, maar de overheid kan niet het initiatief nemen. Daarvoor is er te weinig kennis.’

Andere Ruimtelijke Ordening

‘Dit project ligt in de negentiende eeuwse stadsuitbreiding van Amsterdam, en daarmee is eigenlijk alles al vastgelegd. Mobiliteit is een zeer positieve factor. Iedereen komt op de fiets, de parkeernorm ligt vast. Een warmtepomp kon niet, zonnepanelen mogen alleen uit het zicht geplaatst worden en zo meer. Dat zijn beperkingen, maar ze komen voort uit de enorme ruimtelijke kwaliteit van de historische stad.’

Ander ontwerp

‘Wij hebben de opgave zelf anders gemaakt, en in die zin het Programmma van Eisen zelf geschreven. Alle duurzaamheidseisen hebben we zelf opge