• /files/pro/i_0020/01_CAR_HAKA15.jpg
  • /files/pro/i_0020/02_CAR_HAKA14.jpg
  • /files/pro/i_0020/04_CAR_HAKA_Macuil_Tochtli.jpg
  • /files/pro/i_0020/03_CAR_HAKA16.jpg

Haka

Op de noordoever van Rotterdam heeft Doepel Strijkers Architects het voormalige HAKA gebouw getransformeerd met hergebruikte materialen uit de omgeving, en een monitoring op CO2 versus financiële investering.

Andere initiatiefnemer

‘Vestia was de initiatiefnemer en ook de eigenaar van het pand. Zij zag het pand als een soort poort naar het achterliggende gebied, de Vierhavens. Een gebied van 330 hectare dat door de gemeente Rotterdam en Schiedam is bestempeld als grootste gebied binnen de Clean Tech Dleta. Haka moest een eerste representant zijn van die gedachte. Intussen is met de komst van de crisis die situatie gewijzigd. Haka was bedoeld als koploper en showcase voor een duurzame gebiedsontwikkeling. Dat wat in Haka onderzocht werd zou op te schalen moeten zijn naar gebiedsniveau. Daar komt het idee van de materiaalkringlopen vandaan.’

Andere opdrachtgever

‘Estrade is in dit geval de opdrachtgever. Estrade is de ontwikkelpoot van Vestia. Ook was al vanaf het begin een exploitant aanwezig: Wallas Concepts. Het PVE stond niet al bij aanvang vast, dat ging anders. Al pratend met de belanghebbende partijen hebben we dat vastgesteld. Zo werd een visie gecreëerd die met de tijd kan veranderen. Doordat er van het begin af aan een exploitant aan tafel zat, werd ook een idee geformuleerd over omzet-afhankelijke huur. Zo betalen grote partijen meer, zodat het voor de kleinere partijen ook mogelijk is zich in Haka te vestigen.’

Andere overheid

‘Voor ons is het heel belangrijk geweest samen te kunnen werken