Locatiemarketeer

Emilie Vlieger is een vrouw met veel ideeën, theorieën en grote ambities. De netwerksamenleving is voor haar een feit. Niet voor niets stond ze op nummer 1 van de twitterlijst van Architectenweb. Ze werkt nooit alleen, maar verbindt als locatiemarketeer partijen aan elkaar. Op gelijke voet, of het nu wethouders, gebouweigenaren, bewoners of gebruikers zijn. Nadrukkelijk niet bottom up, want dat is volgens haar niets anders dan omgekeerde hiërarchie. Op eigen initiatief begon Emilie onlangs met de gebiedsmarketing van de Merwedekanaalzone in het Zuiden van Utrecht. Een stapsgewijze gebiedstransformatie om de bewoners en gebruikers van deze anonieme plek meer thuisgevoel te geven.

Persoonlijke aanleiding/drijfveer

‘Een directe aanleiding om als ‘locatiemarketeer’ te gaan werken was een debat over leegstand in 2010, waar ik als stagiair bij het Amsterdamse Architectuurcentrum ARCAM bij betrokken was. Ik was oprecht verbaasd over hoe het zo mis heeft kunnen gaan in kantoorgebieden. Het zijn vaak anonieme gebieden, die volledig op autogebruik zijn gericht en waar thuisgevoel compleet ontbreekt. Voor mij is dat thuisgevoel juist een leidend begrip. Mensen moeten hun eigen plek kunnen maken in een gebied, maar elkaar ook kunnen ontmoeten. De netwerksamenleving helpt bij deze ontmoetingen. De netwerksamenleving bestaat uit mensen die zich identificeren met wat zij doen, veel meer dan met wat zij vinden. Voor de marketing van een locatie gaat het dus om activiteiten, om programma. Deze generatie vindt elkaar rondom activiteiten, die overigens heel divers kunnen zijn. Ik hou bijvoorbeeld van kunst, maar ook van kickboksen. Dankzij het internet is het eenvoudiger geworden om contact te onderhouden met mensen met dezelfde liefhebberijen. En inmiddels is aangetoond dat een online netwerk leidt tot meer ‘echte’ ontmoetingen. Die ontmoetingen zijn naar mijn overtuiging de basis voor een locatieontwikkeling.’

Persoonlijke ambitie

‘Ik wil met Meer Merwede bewijzen dat je een gebied sneller kunt transformeren door een stapsgewijze en netwerkgerichte aanpak. Door gewoon te beginnen wil ik ook laten zien dat je van meet af aan een gebied moet ontwikkelen met een thuisgevoel voor de gebruikers. En ik hoop natuurlijk dat ik deze aanpak o