• /files/pro/i_0024/01_almere.jpg
  • /files/pro/i_0024/02_almere.jpg
  • /files/pro/i_0024/03_almere.jpg

IkbouwmijnhuisinAlmere

De naam zegt alles. ‘Ik bouw’ staat voor de handelende en ondernemende mens die gedreven wordt door eigen kracht, behoeften, dromen en initiatieven. ‘Mijn huis’ staat voor één van de allerpersoonlijkste aspecten van het bestaan; het wonen. ‘In Almere’ staat voor een directe en langdurige relatie met de eigen buurt en stad.

Andere initiatiefnemer

‘Toen in 2006 gestart is met het programma IkbouwmijnhuisinAlmere was particulier opdrachtgever niet nieuw voor Almere. Honderden kavels met een standaardafmeting en het vrijstaande huis hadden het suburbane karakter van Almere al langer bestendigd. Wijkjes als De Fantasie (1982), De Realiteit (1985) en De Eenvoud (1996) zijn weliswaar bijzonder en experimenteel, maar niet op grote schaal door te trekken. Hetzelfde geldt voor Overgooi, met kapitale villa´s die zijn gebouwd door zeer bemiddelden. Daarom was het programma IkbouwmijnhuisinAlmere, gegeven zijn schaal en diversiteit, een sprong in het diepe. Alle eigen burgers werden als primaire bondgenoot en uitvoeringspartner erkend.’

Andere overheid

‘Uitgangspunt voor zelfbouw in Almere vormt het particuliere initiatief; de burger die zelf concreet en actief vorm geeft aan het eigen wonen en de woonomgeving, de burger als woonproducent in plaats van consument. De gemeente stuurt niet onderweg of toetst niet achteraf, zoals gemeenten dit gewoonlijk doen, maar biedt vooraf duidelijkheid. Met verkoopbrochures en kavelpaspoorten wordt duidelijkheid en tegelijkertijd rechtszekerheid geboden.

Bij de planontwikkeling ging bij aanvang de vraag schuil: ‘welke stedenbouwkundige kaders moeten vooraf gecreëerd worden wanneer er geen zicht is op wat particulieren gaan bouwen?’ Een andere vraag die telkens terugkomt, is: ‘waar begint en eind