• /files/pro/i_0133/energiesprong.jpg
  • /files/pro/i_0133/energiesprong2klein.jpg
  • /files/pro/i_0133/Kerkrade1.jpg

Energie-nota-nul woning

De Energie-nota-nul woning zorgt ervoor dat er in potentie jaarlijks zo’n 14,5 miljard euro – ofwel de optelsom van alle energierekeningen in ons land – vrijkomt als cashflow voor investeringen in de bestaande woningvoorraad. Deze cashflow is aan te wenden voor de verduurzaming van onze totale bestaande voorraad en transformatie van heel wat wijken. Althans wanneer het ‘renovatieproduct’ benaderd wordt als een systeem, en niet als een stapeling van losse bouwproducten. Wooncorporatie De Goede Woning zet met 188 energienotaloze woningen de trend.

Op de bijeenkomst 'Werken aan de duurzame stad', van Nederlandwordtanders ism RUIMTEVOLK op 6 juni tijdens de IABR, sprak Jan Willem van de Groep over de Energiesprong en de Nota-Nul-Woningen.

Andere initiatiefnemer

‘Wooncorporatie De Goede Woning koos in de zomer van 2012 samen met bewoners en stakeholders uit tien inschrijvers drie samenwerkingscoalities om een duurzame renovatieoplossing te onderzoeken en ontwikkelen voor 188 energienotaloze woningen in het Schilderskwartier in Apeldoorn. De opzet is om energie-nota-nul woningen te realiseren; dat is een ambitieniveau voor bestaande woningbouw die nog niet eerder in Nederland op deze schaalgrootte is vertoond. De corporatie koos niet voor een traditionele aanbesteding. Er bestond namelijk behoefte aan een samenwerkingspartner die mee kon denken over een innovatieve en duurzame totaaloplossing. De uitvraag richting de markt bestond nu uit een compacte inschrijving op een advertentie, preselectie, korte presentaties en openbare jurering. De drie coalities die zijn geselecteerd werken een plan uit, waarna de uiteindelijke selectie van een uitvoeringspartner volgt. De bewoners hebben een volle stem in het selectieproces.’

Andere overheid

‘De gemeente Apeldoorn is bereid om op een andere manier stedenbouwkundige randvoorwaarden te creëren en anders met welstand om te gaan, waardoor het experiment van de energielozenota in het Schilderskwartier gerealiseerd kan gaan worden. Tegelijkertijd wordt met het rijk verkend hoe belemmeringen weggenomen kunnen worden in de regelgeving. Zoals een andere manier waarop de huurtoeslag berekend moet worden bij een woning waar in de huur reeds de investeringen voor verduurzaming zijn verwerkt, om tot geen of nauwelijks energielasten te komen. De energie-nota-nul woningen hebben ook forse consequenties voor het speelveld waarin energiebedrijven opereren. De bouw als grootste concurrent van het energiebedrijf is een voor de hand liggende