De infrastructuur van morgen

Kai van Hasselt, adviseur voor stedelijke strategie en culturele intelligentie, is één van de curatoren voor Nederlandwordtanders/Live Internationaal #1. Hoe ziet hij Nederlandwordtanders in de huidige internationale, ruimtelijke context?

'Nederland was en is een land waar met interesse naar wordt gekeken als het gaat om architectuur en bouwkunst. Enkele van de belangrijkste hedendaagse architecten komen uit ons land. Door een afnemende groei, de economische crisis en andere maatschappelijke noden is er echter steeds minder behoefte aan nieuwe gebouwen.

Laten we nu focussen op kwaliteit van de uitkomst en het proces, en nadenken welke paden we in moeten slaan om op de middellange termijn een leefbaar land te hebben. Dat betekent inzetten op de juiste infrastructuur van morgen en niet automatisch meer van het zelfde bouwen. Als we heel goed in het proces en de instrumenten worden waarmee we tot die nieu