• /files/pro/i_0004/04_MIC_beeldenknooperven.jpg
  • /files/pro/i_0004/08_MIC_beeldenknooperven.jpg
  • /files/pro/i_0004/09_MIC_beeldenknooperven.jpg
  • /files/pro/i_0004/01_MIC_beeldenknooperven.jpg
  • /files/pro/i_0004/06_MIC_beeldenknooperven.jpg
  • /files/pro/i_0004/02_MIC_beeldenknooperven.jpg
  • /files/pro/i_0004/03_MIC_beeldenknooperven.jpg
  • /files/pro/i_0004/05_MIC_beeldenknooperven.jpg

Knooperven

Knooperven gaan over het hernieuwd gebruik én eigenaarschap van de vele vrijkomende agrarische erven in het landelijk gebied. Jaarlijks stopt twee tot vier procent van de boeren met de bedrijfsvoering. Het buitengebied transformeert zo heel geleidelijk van een boerengebied naar een burgerlandschap. In de meeste delen van Nederland is al vijftig tot zeventig procent van de erven in burgerhanden. Dit verandert het perspectief op het buitengebied in veel opzichten. Met het Knoopervenproject wordt ingespeeld op de veranderende belangen. Op vrijkomend erven wordt meer ontwikkelingsruimte geboden. De nieuwe bewoners gaan daarbij zorg dragen voor het omliggende landschap, de recreatieve toegankelijkheid en de versterking van de landbouw. De inzet is om van onderaf, vanuit de vele vrijkomende erven, de kwaliteit en vitaliteit van het buitengebied een sterke impuls te geven.

Andere initiatiefnemer

‘Het knoopervenproject zijn we in 2003 op eigen initiatief, als afstudeerproject, gestart. Deze opgave kwamen we op het spoor door een workshop over de uitvoering van de eerste ‘ruimte-voor-ruimte’ plannen. Met benamingen als ‘witte schimmel’ en ‘boerderettes’ werd de opkomst van de burgerwoningen toen vooral als een negatief fenomeen bestempeld. In onze studie hebben we dat weten om te draaien, en de kracht van nieuwe bewoners op het platteland en de ‘verburgerlijking’ van het landschap weten te vinden. Na de afronding van ons afstudeerproject zijn we op zoek gegaan naar partijen om het idee verder te brengen. Daaruit is een samenwerking met InnovatieNetwerk, provincie Overijssel en gemeente Tubbergen ontstaan.’

Andere opdrachtgever

‘Het concept heeft verschillende opdrachtgevers, die ieder op hun eigen manier bijdragen aan het verder brengen van het idee. In het begin heeft vooral InnovatieNetwerk een belangrijke rol gespeeld bij het creëren van draagvlak. Geen andere partij durfde het aan om een vernieuwend concept te gaan uitwerken waar nog geen beleid voor was. De Provincie Overijssel heeft de beleidsruimte gecreëerd en de gemeente Tubbergen heeft op basis daarvan een eerste piloterf ontw