/files/pro/i_0206/marineterrein.jpg

Marineterrein Amsterdam

Wat te doen met het vrijgekomen Marineterrein in Amsterdam, 14 hectare, middenin de stad. Schoontrekken en een overkoepelend masterplan maken? Dat gaat hier niet gebeuren. Rijk en gemeente hebben een overeenkomst getekend om het terrein richtinggevend te ontwikkelen, voordat het verkocht wordt. Zonder vooropgesteld einddoel. En dat getuigt van durf en moed.

Liesbeth Jansen sprak tijdens Live#4 op 18 maart over de gebiedsontwikkeling op het Marineterrein in Amsterdam.

Liesbeth Jansen over mogelijkmakers:
"Ik ben een maker: doen is het nieuwe denken. Want iedereen krijgt energie van gewoon beginnen, het werkt aanstekelijk. Realisatie van ontwikkeling is dan dichterbij. De drijfveer van mogelijkmakers? Verandering is essentieel. Zonder verandering geen vooruitgang, je moet mee kunnen gaan met de snel veranderende wereld. Mogelijk maken betekent veranderingen gebruiken, met respect voor het verleden.

Wat er nog in de weg staat? Iedereen die denkt in bakstenen,
financiers die niet om kunnen gaan met gefaseerde ontwikkeling,
business modellen die alleen over geld gaan, niet ook over andere waarden en procedures, bestemmingsplannen en aanbestedingsregels. Regels zijn begrijpelijk, transparantie en borging, maar frustreren korte termijn het resultaat. Het tempo van de wereld wordt steeds hoger, alle instrumenten lopen steeds meer achter. "

mogelijkmakers

liesbethjansenzw.jpg

Liesbeth Jansen

Liesbeth Jansenis projectdirecteur van het organisch te ontwikkelen Marineterrein in Amsterdam en werkt sinds 2011 als directeur op de Linkeroever. Doel is om gebouwen en gebieden vanuit programma te revitaliseren, om mensen uiteindelijk met veel plezier gebruik te kunnen laten maken van die plekken. Daarnaast is