Grounded architecture

Marnix van der Meer vertelt verhalen. Met zijn architectenbureau Zecc, dat grote bekendheid verwierf met het herbestemmen van watertorens en kerken. Van der Meer is een gedreven architect, die graag nieuwe dingen aanpakt en het als een voordeel ziet om ergens geen ervaring mee te hebben. Zecc is een ambachtelijk bureau, dat nog weet hoe het dingen (mooi) moeten maken. Tegelijkertijd wordt gezocht naar de vernieuwing in iedere opgave, zoals het energieneutraal maken van monumenten. En dat werpt zijn vruchten af. Zecc groeit tegen de crisis in.

Persoonlijke aanleiding/drijfveer

‘Het vertellen van verhalen is de basis van ons werk. Verhalen die we vervolgens vertalen in architectuur, heel concreet en tastbaar. Met ‘Grounded Architecture’ hebben we een sterke eigen visie – wat we bouwen moet functioneel zijn, ontwikkeld vanuit duurzame principes en tegelijk al je zintuigen prikkelen – maar de kern is dat we onze verhalen samen met anderen vertellen. Samenwerken met de gebruikers van de gebouwen en met de opdrachtgevers is voor ons erg belangrijk. We beschrijven in de offertes zelfs dat we een kritische houding verwachten van de opdrachtgever, maar tegelijkertijd ook vertrouwen in onze aanpak. Deze benadering geeft ons in iedere opdracht houvast om te komen tot bijzondere resultaten. Ook als we geen ervaring hebben met een bepaald type opdracht. Ik gebruik in visiepresentaties vaak het beeld van een hoge duikplank. Om ergens geen ervaring mee te hebben zie ik als een groot voordeel.’

Persoonlijke ambitie

‘Zecc is een bouwend bureau. Onze beste projecten zijn gebouwd. Sinds 2010 bestaat tweederde van ons werk uit herbestemmingsopgaven. Internationaal gezien hebben we veel aandacht gekregen met de herbestemming van kerken en watertorens. Bij dit soort projecten is het ontdekken en vertellen van een verhaal gemakkelijker. Je krijgt als het ware al een deel cadeau. Die combinatie van nieuwbouw en herbestemming wil ik graag doorzetten, maar ik wil wel graag meer publieke gebouwen ontwerpen, zoals een school.’

Opgave/misverstanden

‘Ten eerste herbestemming. Herbestemmen lijkt makkelijk: zet een bed in een kerk en noem het een woning. Maar bij een goede herbestemming gaat het om veel meer dan