• /files/pro/i_0149/130701_debat_Page_12.jpg
  • /files/pro/i_0149/130701_debat_Page_152.jpg
  • /files/pro/i_0149/130701_debat_Page_09.jpg
  • /files/pro/i_0149/130701_debat_Page_142.jpg
  • /files/pro/i_0149/130701_debat_Page_10.jpg

Common Fence

Braakliggend terrein is vaak niet toegankelijk gebied, gekenmerkt door zandvlakte sen afgezet met hekken om indringers buiten te houden. De spanning tussen toegankelijk en niet toegankelijk wordt door space&matter onderzocht door braakliggend terrein openbaar te maken. Niet lukraak openstellen, maar de meerwaarde van de tijdelijke toegankelijkheid te tonen.

Common fence

space&matter gebruikt hiervoor de voor handen zijnde materialen: zand en bouwhekken. Bouwhekken zijn het stereotype voor het afscheiden en onttrekken van ruimte aan openbaar gebied. In het ontwerp van space&matter wordt het bouwhek juist ingezet als instrument om openbaarheid te creëren, zodanig dat binnen het openbaar gebied sprake is van intimiteit in gebruik.

space&matter creëert een plek waar de bestaande bewoners van Groenoord, de nieuwe bewoners van de naastgelegen nieuwbouwwijk en bezoekers uit het centrum samen kunnen komen. De verbinding tussen deze drie hoofdaders wordt gevormd door een ontmoetingsplek, waarin een grote verscheidenheid aan activiteiten kunnen plaatsvinden, maar die ook de moeite waard is gewoonweg te ervaren. Het ruimtelijk ontwerp maakt de spanning tussen openbaar en niet toegankelijk en tussen intiem en publiek op subtiele wijze ervaarbaar.

Bijzonder aan het Common Fence ontwerp is dat het als openbare plek heel erg intiem aandoet. De visuele afscheiding van de buitenwereld en de cirkelvorm dragen bij aan het omarmen van de plek. Het kan dan ook het best worden omschreven als een kamer op een open vlakte. Een kamer die uitnodigt voor ontmoeting; voor zomaar een gesprek, waarbij de aanleiding veelal de uitstraling van afbakening zelf is. Dit intieme karakter zorgt ervoor dat je als voorbijganger vanuit verschillende richtingen plots samen bent op een bijzondere plek. Openbare ruimte met dergelijk intiem karakter is een waardevolle aanvulling op openbare plekken zoals pleinen, parken en terrassen.

Het Common Fence ontwerp is voor space&matter een middel om de stedeling uit te dagen. Bij de verwonderde bezoeker komen veelal dezelfde vragen op. 'Mag ik hier wel naar binnen? Wat mag je hier allemaal doen? Wie is er verantwoordelijk als er iets gebeurt?' In het oproepen van deze vragen houdt Common Fence een ruimtelijke spiegel voor. Het maakt ons bewust van de ongeschreven gedragsregels die gelden in de openbare ruimte.

Het Common Fence probeert toenadering te bewerkstelligen. Niet alleen als plek en middels vormge