• /files/pro/i_0193/NicoTillieNWA2.jpg
  • /files/pro/i_0193/NicoTillieNWA.jpg

Circularity and city data

Om de uitdagingen van deze tijd aan te kunnen, zijn begrijpelijke, betrouwbare, toegankelijke en soms zelfs real-time gegevens nodig zijn om lokaal actie te kunnen ondernemen.

Nico Tillie sprak tijdens de bijeenkomst Nederlandwordtanders/Live #2 Nationaal op 11 september over circularity and city data.

Circularity and City data, Matchmaking!

Bestuurders, burgers, bedrijven en NGO’s zoeken naar antwoorden om de uitdagingen van deze tijd aan te kunnen, waarbij begrijpelijke, betrouwbare, toegankelijke en soms zelfs real-time gegevens nodig zijn om lokaal actie te kunnen ondernemen. Bijvoorbeeld gegevens over afval- water- materiaal- of energiestromen, maar ook een veiligheidsindex voor bestuurders, een BREEAM-label of een stadsindex.

Smart City Planner
Om data ook in co-creatie met lokale actoren te gebruiken is vanuit Rotterdam de Smart City Planner opgezet, in samenwerking met de TU Delft: gebiedsprofielen met verschaalbare kaarten. Door middel van een spinnenwebdiagram is voor iedere buurt te zien wat de stand van zaken is op twaalf ruimtelijke, duurzaamheids- en sociaaleconomische thema’s. Met digitale kaarten kan snel ingezoomd worden van buurtniveau (of soms kleiner) tot stadsniveau. Goede data versnellen en leveren een gespreksagenda tussen overheid, burgers, investeerders of andere belanghebbenden.

Internationale normen
Internationaal zijn gestandaardiseerde data nodig om te kunnen vergelijken, te kunnen leren, samen te werken en lokaal producten te ontwikkelen. Tot enkele jaren geleden waren steden niet met internationale normen bezig en andersom. De wereld van de ISO-normen met betrekking tot steden komt echter snel in beweging. Op 15 mei 2014 is de eerste ISO-standaard over steden gelanceerd . Tevens is de World Council on City Data in Toronto opgericht. Zoals Prof. Maarten Hajer, directeur van het Planbureau van de Leefomgeving, het verwoordde: ‘Het eerste open data platform met gevalideerde stedelijke statistieken’.

Een interessant vervolg is om na te gaan wat dit betekent voor co-creatie in steden, industrie, infrastructuur, investeringen en voor dataverzameling in steden zelf."

nationaal

NicoTillieZW.jpg

Nico Tillie

Nico Tillie (1972) is landschaparchitect, Onderzoeker Stedelijk Metabolisme, doceert landschapsarchitectuur en duurzame ontwikkeling aan de Technische Universiteit Delft. Op dit moment is hij bezig met de afronding van zijn promotieonderzoek over ‘livable low carbon cities’, dat zich richt op de integratie van energie en stadsontwikkeling. Hij werkt ook voor de stad Rotterdam waar hij onder meer betrokken was bij diverse Architectuurbiënnales. Daarnaast is hij een senior fellow van het Global Cities Institute van de Universiteit van Toronto en vice-president van World Council on City Data. Nico Tillie spreekt tijdens de bijeenkomst Nederlandwordtanders/Live #2 Nationaal op 11 september over 'Circularity and city data'. In de week na de bijeenkomst verschijnt er meer informatie op de site.

project

Circularity and city data

website

http://www.bk.tudelft.nl

weblog

www.berslangen.nl

social media

Nico Tillie op twitter

nicotillie72@nicotillie7226 Sep

RT @AssaadRazzouk: Reversing Desertification: 11 African countries planting amazing 7,000 km wall of trees from East to West… https://t.co/pEz1YOlmBT

nicotillie72@nicotillie7225 Sep

RT @WorldBankWater: Water demands that we change fundamentally and we value it profoundly. Join #HLPWater to show #ivaluewaterhttps://t.co/cUiE1NOZNv

nicotillie72@nicotillie7225 Sep

RT @Harry_Verhaar: $1.5 trillion wasted by businesses on unused office space and energy costs https://t.co/SvJiemHIt7 via @CityAM

nicotillie72@nicotillie7225 Sep

RT @birgitdulski: Hoogleraar Anke van Hal https://t.co/2BrvQiVAeF via @aedesnet

nicotillie72@nicotillie7223 Sep

RT @TimBeatley: Atlanta residents welcome pollinators to their urban gardens | THE WILDLIFE SOCIETY https://t.co/pOipTl6yBq

nicotillie72@nicotillie7223 Sep

@robroggema Congratulations. Well done !!!

nicotillie72@nicotillie7222 Sep

RT @dobbelska: The @tudelft team for the next Solar Decathlon Europe 2019 has started. Looking for Delft students and staff that g… https://t.co/z8yCnQ4L4r

nicotillie72@nicotillie7222 Sep

With @de_urbanisten and @TimBeatley Rotterdam and other cities becomes more Biophilic. Great work Dirk, Florian & y… https://t.co/YN6SwnAbOR

nicotillie72@nicotillie7222 Sep

RT @UrbanismTUDelft: UN Climate institute to Rotterdamb good news for Urbanism TU Delft https://t.co/odWkjYM7OW

nicotillie72@nicotillie7220 Sep

RT @billmckibben: Wow! San Fran and Oakland are suing big oil companies because of sea level rise, demanding billions in compensation! https://t.co/iyzyS0tw8a