• /files/pro/i_0028/MAR_Transitiekaart_Peter Groot_2.jpg
  • /files/pro/i_0028/MAR_Transitiekaart_Peter Groot_1.jpg
  • /files/pro/i_0028/MAR_Transitiekaart_Peter Groot_6.jpg
  • /files/pro/i_0028/MAR_Transitiekaart_Peter Groot_4.jpg
  • /files/pro/i_0028/MAR_Transitiekaart_Peter Groot_5.jpg
  • /files/pro/i_0028/MAR_Transitiekaart_Peter Groot_3.jpg

Transitiekaart

De Transitiekaart is een multimediale kaart die inzicht geeft in braakligging en leegstand in Arnhem, veroorzaakt door stedelijke transformaties. De kaart uit 2011 maakt de kwestie inzichtelijk en stelt deze aan de kaak. Omdat er tegelijkertijd een grote vraag naar ruimte voor culturele programmering, experiment, initiatieven uit de buurt en tijdelijke ondernemingen is, koppelt de Transitiekaart aspecten en biedt deze bovendien inzicht in zaken als eigendom, betrokken partijen, belangen en duur van de leegstand. Op basis van deze gegevens kunnen plannen worden gemaakt voor het gebruik in de transitiefase. Concrete projecten, als het Bartokpark en Showroom Arnhem, waren al het resultaat.

Andere initiatiefnemer

‘We waren landelijk één van de eerste organisaties die aandacht vroegen voor de transitiefases. Zelf hebben we veel tijd en energie gestoken in de vormgeving van de Transitiekaart, en we hebben hem op verschillende plekken in Nederland gepresenteerd. De kaart heeft veel navolging gekregen en inmiddels concrete projecten tot stand gebracht. Het unieke is dat de kaart niet alleen weergeeft waar panden leeg staan, maar ook uitgebreide informatie geeft over de eigenaar en de duur van de leegstand. Tegelijkertijd hangt er een database aan met mensen die via de kaart ruimte willen vinden voor kleinschalige culturele evenementen, zoals tentoonstellingen, repetities of toneelvoorstellingen. Vraag en aanbod van ruimte worden samengebracht in het project. Het succes is dat wordt aangetoond dat er op een andere manier naar de stad gekeken kan, en moet, worden.’

Andere overheid

‘Je ziet wel dat er steeds meer mensen zijn binnen het gemeentelijk apparaat die vinden dat er op een ander manier gekeken moet worden naar de huidige opgaven. Mensen die veel meer dan voorheen open staan voor een nieuwe aanpak. De gemeente was natuurlijk altijd een heel hiërarchische organisatie, maar iemand als Luuk Tepe (Stadsbouwmeester Openbare Ruimte Arnhem) toont aan dat de gemeenteafdelingen beter met elkaar gaan samenwerken. De organisatie wordt horizontaler.’

Andere ruimtelijke ordening