• /files/pro/i_0029/02_RUT_TCC_Hybrid Infrastructures.jpg
  • /files/pro/i_0029/03_RUT_TCC_IMG_2771a.jpg
  • /files/pro/i_0029/01_RUT_TCC_Hybrid Infrastructures 3.jpg

The Cloud Collective

The Cloud Collective is een interdisciplinair netwerk van ontwerpers. Het collectief onderzoekt en verkent de grenzen van de ruimtelijke disciplines. Daartoe doet het autonome experimenten (de laboratorium projecten) en toegepaste projecten, en combineert het beide ervaringen. Het netwerk bestaat uit jonge ruimtelijke professionals die zich op verschillende plekken in Europa ontwikkelen. Een ‘open source’ houding staat centraal. Voor elke opgave wordt er samengewerkt in andere teams, bestaande uit architecten, ingenieurs, planologen, IT-deskundigen, sociologen, theoretici, stedenbouwkundigen, kunstenaars, technici en vrijwilligers van binnen en buiten het collectief. Het netwerk heeft geen vaste plek, iedere keer wordt weer samengewerkt op andere plekken. Liefst wel in de buurt van stations of binnen de digitale wereld.

Andere initiatiefnemer

‘We hebben The Cloud Collective in 2008 opgericht, tijdens onze studie aan de Technische Universiteit in Eindhoven. In de tijd dat men bij het horen van ‘cloud’ nog direct naar de lucht keek. The Cloud Collective bestaat op dit moment uit dertien mensen met uiteenlopende achtergronden en disciplines, maar met gezamenlijke doelen en vanuit het principe van onderlinge toegevoegde waarde. Pas onlangs zijn we echt gaan zoeken naar een juridische organisatievorm. We zijn op dit moment bezig uit te zoeken of en hoe we een coöperatieve vereniging op kunnen zetten. We hebben de laatste maanden veel organisatiemodellen onderzocht, en richten ons nu op deze eigenlijke oeroude vorm. Iedereen wordt lid van de coöperatie en betaalt een vast bedrag als jaarlijkse bijdrage. Binnen de coöperatie wordt er op projectbasis met elkaar samengewerkt, en ook op projectbasis onderling financiële afspraken gemaakt. De coöperatie functioneert echter als opdrachtnemer. We delen een aantal zaken met elkaar, zoals ons portfolio, de naam en rechtsaansprakelijkheid, maar zijn veel losser en opener dan klassieke organisaties. We hebben geen kantoor en zijn ook digitaal georganiseerd. Dat moet ook wel, want de leden van de coöperatie wonen door heel Europa.

Andere opdrachtgever

‘Meer dan de helft van ons werk bestaat uit zelf geïnitieerde experimenten en projecten. Dat kunnen kunstmanifestaties zijn, tentoonstellingen, materiaal- en constructief onderzoek, maar ook stedenbouwkundige of architectonische verkenningen naar thema’s of een gebied dat ons interesseert. Soms ontstaan daar opdrachten uit