/files/pro/i_0214/energielandschappen.jpg

Ruimtelijke impact energietransitie

De energietransitie gaat een grote ruimtelijke impact hebben. Volgens mogelijkmaker Rienke Groot (secretaris College van Rijksadviseurs) moet je er dus al in een vroeg stadium over nadenken hoe dat eruit gaat zien. Zo kan ook weerstand weggenomen worden bij mensen die een schrikbeeld in hun hoofd hebben van een land vol windmolens of zonnepanelen.

Mogelijkmaker Rienke Groot sprak tijdens Nederlandwordtanders/Live #5 in de New World Campus in Den Haag in het kader van het thema energietransitie.

mogelijkmakers

rienkegroot.jpg

Rienke Groot

Rienke Groot (Utrecht, 1975) is secretaris van het College van Rijksadviseurs. Daarvoor was zij al een aantal jaren verbonden aan het College van Rijksadviseurs als assistent Rijksadviseur Landschap. Ze studeerde landschapsarchitectuur en planning aan de Universiteit in Wageningen en bracht haar kennis onder meer in de praktijk bij Alterra, kennisinstituut voor de groene ruimte, het projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie en DLG (Dienst Landelijk Gebied, een agentschap van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

project

Ruimtelijke impact energietransitie

website

http://www.collegevanrijksadviseurs.nl

social media

Rienke Groot op twitter

rienkegroot@rienkegroot15 Dec

RT @RaadUtrecht: Bewoners bieden petitie ‘Fris Alternatief’ aan voor het plan westelijke stadsboulevard #raad030 #frisalternatief https://t.co/uMDYcO2RjU

rienkegroot@rienkegroot15 Dec

RT @saskiakluit: Laat het even op je inwerken: ‘Een tweetaktbrommer produceert gemiddeld twintig keer zoveel fijnstof als wat een ni… https://t.co/F1AnXlCOOV

rienkegroot@rienkegroot13 Dec

RT @rijks_adviseurs: Berno Strootman roept op tot samenwerking tussen grondeigenaren en ontwerpers om opgave en kansen in het buitengebi… https://t.co/NnRkxQSrq4

rienkegroot@rienkegroot13 Dec

RT @RijksBM: Zometeen te gast bij Roelof Hemmen @BNR over bouwen tegen eenzaamheid en @prijsvraagwhcrs. 13.00 uur. https://t.co/XoccRUGPkm

rienkegroot@rienkegroot13 Dec

RT @GoudenPiramide: Laatste dag! Zet hem op #opdrachtgevers. Doe mee aan de mooiste en enige opdrachtgeversprijs van NL.... #GP18https://t.co/xfeN5vw8UJ

rienkegroot@rienkegroot12 Dec

RT @BlauweKamer: Vanavond wordt Eindconcept Ontwikkelingskader #Herbestemming #Marinierskazerne Doorn gepresenteerd @RijksvastgoedNLhttps://t.co/c3w83L51dd

rienkegroot@rienkegroot11 Dec

RT @AnneMvanDoorn: ‘Het landbouwbeleid moet op de schop’ https://t.co/8K4r7yK43P

rienkegroot@rienkegroot09 Dec

RT @AnneliesLammers: Beste @RaadUtrecht, kies met perspectief . Lees AD @FrisAlternatief biedt veel en gesteund door #Utrecht West… https://t.co/YchJ3WgpFA

rienkegroot@rienkegroot03 Dec

RT @rijks_adviseurs: Rijksadviseur Daan Zandbelt reflecteert op nieuwe tool van het @Leefomgeving. Floor Space Index laat zien hoe de be… https://t.co/rH3FMEZXBz