Design before law

Robert Broesi is één van de curatoren voor Nederlandwordtanders/Live Internationaal #1. De mede-oprichter van MUST stedebouw, met twee vestigingen in Amsterdam en Keulen, woont in Duitsland en werkt in beide landen. Hoe ziet hij Nederlandwordtanders in de huidige internationale, ruimtelijke context?

“In Nederland is het debat over kleine zaken groot, en het debat over grote zaken klein.

Presentatie Nederlandwordtanders/Live #1

Ruimtelijke ontwikkelingen internationaal
De meest belangrijke internationale ontwikkeling is de onvermijdelijke energietransitie. Fossiele brandstoffen zullen vervangen moeten worden. Welke energiebronnen ervoor in de plaats komen en hoe deze energie wordt getransporteerd, zal sterk richting geven aan globale economische ontwikkelingen en tot op het lokale niveau ruimtelijke effecten hebben.

Importeren
Het zien van duurzaamheid als (economische) kans zou ik meteen willen importeren naar Nederland. In Duitsland zie ik ‘De Energiewende’ als de meest interessante ontwikkeling. Het is een besluit dat om politiek opportunistische redenen is genomen, en door de bevolking en politiek aanvankelijk met brede steun is ontvangen. Vervolgens is het met grote slagvaardigheid opgepakt, waarbij uiteindelijk voor een tamelijk eendimensionale oplossing is gekozen. Nu de eerste projecten fysiek moeten worden gerealiseerd stuit dat op grote weerstand. Het is zeer interessant om te zien hoe dit proces verder gaat.

Exporteren
De Nederlandse houding 'Design before law' lijkt mij een geweldig exportproduct. Eerst nadenken over de (ruimtelijke) oplossing en daarna pas kijken wat wettelijk mogelijk is.

internationaal