Altijd vroeg werk blijven maken

Altijd vroeg werk blijven maken. Door maatschappelijk urgente opgaven te agenderen, ultieme vrijheid te claimen en radicale en compromisloze statements via superkrachtige ontwerpen te doen.

Persoonlijke aanleiding/drijfveer

‘Toonaangevende ontwerpers en bureaus verwijzen in de loop van hun carrière vaak terug naar hun vroege werk. Dit vroege werk zou, vaak ondersteund met prestigieuze prijzen, het beste werk zijn. Daarna komen zij, bewust en onbewust, in een stramien en comfortzone terecht waarin zij zich te veel conformeren aan hun opdrachtgevers, verwachtingen, randvoorwaarden, roem of status. Mijn grootste drijfveer is om altijd vroeg werk te blijven maken en de naïviteit van mijn afstudeerwerk te behouden. En dat kan. Door ultieme vrijheid te claimen. Door ruimte en vertrouwen te krijgen om in wisselende multidisciplinaire teams maatschappelijke urgente opgaven grondig te analyseren. Door radicale en compromisloze statements via superkrachtige ontwerpen te maken waarmee anderen opgeschud worden. En door tegelijkertijd precieze voorstellen met duidelijke doelen te schetsen waardoor anderen met die maatschappelijke opgaven kunnen omgaan.’

Persoonlijke ambitie

‘Of het nu om een project als Vrijhaven tijdelijkheid als strategie, Firemen Walk With Us, Bunker 599, Vacant NL where architecture meets ideas, Fort Werk aan ’t Spoel, Generating Dune Scapes of mijn afstudeerproject Deltawerken 2.0 gaat, het is altijd mijn ambitie om via het ontwerp maatschappelijk urgente vraagstukken aan de kaak te stellen, te agenderen of van onorthodoxe antwoorden te voorzien. Bij Vacant NL, de Nederlandse inzending voor de Architectuurbiënnale 2010, is de potentie van leegstaande publieke gebouwen verbeeld. Het beeld van de blauwe maquettes opende veel mensen de ogen, over hoeveel leegstand er was in Nederland. Maar het verhaal over de politieke agenda en de diepere betekenis achter de keuze om te focussen op overheidsgebouwen en tijdelijk gebruik is helaas velen ontgaan. Met de tentoonstelling Firemen Walk With Us is het risicomijdend gedrag, waar onze samenleving op dit moment zo in de greep van is, centraal gesteld. Bunker 599 maakt deel uit van een grotere strategie om de Nieuwe Hollandse Waterlinie voor het grote publiek toegankelijk en beleefbaar te maken en is tegelijk een helder statement richting het conservatieve monumentenbeleid. Wat ik