/files/pro/i_0183/amsterdamrooftopslolutionslr.jpg

Amsterdam Rooftop Solutions

Amsterdam Rooftop Solutions verandert via het daklandschap Amsterdam in een metropool van de toekomst: een stad opgewassen tegen klimaatveranderingen waarin inwoners kunnen wonen, werken, leren, recreƫren en zorgen.

Op de bijeenkomst 'Werken aan de duurzame stad', van Nederlandwordtanders ism RUIMTEVOLK tijdens de IABR in de Kunsthal op 6 juni 2014, sprak Sacha Stolp over de gouden kansen die op de daken verscholen liggen. Op 25 september is het dak van de Old School Amsterdam het toneel voor het ROOFTOP FESTIVAL.

Het dak op

"Door de toenemende druk op steden - waar in 2025 70% van de wereldbevolking woont - wordt de ruimte in de stad schaarser. Hierdoor lijkt de wens voor meer groen, minder CO2 uitstoot en een effectieve aanpak van wateroverlast in de stad een grote uitdaging. Amsterdam Rooftop Solutions gelooft dat de kansen op het dak liggen en maakt met innovatieve dakprojecten duidelijk wat de verdienkansen zijn voor de eigenaar, gebruiker, wijk en stad. Binnen de dakpilots worden multifunctionele oplossingen toegepast, oftewel de combinatie van groene-, gele- en blauwe oplossingen op het dak. En de potentie is enorm: in Amsterdam alleen al wacht ons maar liefst twaalf vierkante kilometer aan daken.

Intrinsieke motivatie
Gemeente Amsterdam, Waternet en 1 hectare Daknatuur namen het initiatief voor Amsterdam Rooftop Solutions, in opdracht van Freek Ossel (wethouder gemeente Amsterdam). Samenwerkingspartijen zijn
De Gezonde Stad, De Groene Grachten, Gemeente Amsterdam, Old school, Inbo, De Dakdokters, Waternet, Green Business club en Grown Do