/files/pro/i_0183/amsterdamrooftopslolutionslr.jpg

Amsterdam Rooftop Solutions

Amsterdam Rooftop Solutions verandert via het daklandschap Amsterdam in een metropool van de toekomst: een stad opgewassen tegen klimaatveranderingen waarin inwoners kunnen wonen, werken, leren, recreƫren en zorgen.

Op de bijeenkomst 'Werken aan de duurzame stad', van Nederlandwordtanders ism RUIMTEVOLK tijdens de IABR in de Kunsthal op 6 juni 2014, sprak Sacha Stolp over de gouden kansen die op de daken verscholen liggen. Op 25 september is het dak van de Old School Amsterdam het toneel voor het ROOFTOP FESTIVAL.

Het dak op

"Door de toenemende druk op steden - waar in 2025 70% van de wereldbevolking woont - wordt de ruimte in de stad schaarser. Hierdoor lijkt de wens voor meer groen, minder CO2 uitstoot en een effectieve aanpak van wateroverlast in de stad een grote uitdaging. Amsterdam Rooftop Solutions gelooft dat de kansen op het dak liggen en maakt met innovatieve dakprojecten duidelijk wat de verdienkansen zijn voor de eigenaar, gebruiker, wijk en stad. Binnen de dakpilots worden multifunctionele oplossingen toegepast, oftewel de combinatie van groene-, gele- en blauwe oplossingen op het dak. En de potentie is enorm: in Amsterdam alleen al wacht ons maar liefst twaalf vierkante kilometer aan daken.

Intrinsieke motivatie
Gemeente Amsterdam, Waternet en 1 hectare Daknatuur namen het initiatief voor Amsterdam Rooftop Solutions, in opdracht van Freek Ossel (wethouder gemeente Amsterdam). Samenwerkingspartijen zijn
De Gezonde Stad, De Groene Grachten, Gemeente Amsterdam, Old school, Inbo, De Dakdokters, Waternet, Green Business club en Grown Down Town. De kosten en baten voor alle stakeholders in een dak worden gekwantificeerd en toegepast op vijf pilot projecten. Alle partijen zijn intrinsiek gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan het project, omdat de behaalde resultaten bijdragen aan hun eigen ambities.

Vernieuwend
Het project is vernieuwend omdat publieke en private partijen samenwerken om zo gezamenlijke doelen te behalen. Hoewel 70% van Amsterdam bestaat uit dak, is er tot nu toe nog maar weinig benut van dit enorme potentieel aan daken. Door het realiseren van een aantal pilots wordt er een impuls gegeven aan vernieuwing in de ruimtelijke sector, omdat wij zo aantonen wat de meerwaarde is om multifunctionele daken aan te leggen. Groene daken met een (blauwe) waterbergingscapaciteit hebben bijvoorbeeld een directe impact op het gebouw (bv. betere isolatie) en leveren ecologische winst op (meer natuur in de stad). Groen in combinatie met zonnepanelen of een airconditioningsunit levert ook nieuwe resultaten. Dit soort vernieuwende aspecten worden t