• /files/pro/i_0031/03_MAR_Braakliggingskaart_TomBergevoet_1.jpg
  • /files/pro/i_0031/01_MAR_Braakliggingskaart_TomBergevoet_2.jpg
  • /files/pro/i_0031/02_MAR_Braakliggingskaart_TomBergevoet_3.jpg

Braakliggingskaart

De door .temp ontwikkelde Braakliggingskaart (2010) is een kaart van Amsterdam, waarop alle braakliggende terreinen rood zijn gekleurd. Het probleem van braakliggende terreinen in de stad is hiermee op inzichtelijke wijze en voor een breed publiek blootgelegd. Aangetoond werd dat de leegstand in de stad net zo groot was als het geplande IJburg 2. De kaart deed daarmee veel stof opwaaien, haalde de voorpagina van het Parool en dreef de discussie over de tweede fase van IJburg op de spits. Inmiddels heeft de Braakliggingskaart veel navolging gekregen, zowel binnen als buiten Amsterdam.

Andere initiatiefnemer

‘Het initiatief om de Braakliggingskaart te maken hebben we zelf genomen. Wij wilden met eigen ogen zien hoe het nu zat met braakliggende bouwgronden in Amsterdam. Waren dit incidenten, zoals die collega’s uit de gemeentelijke wereld en ontwikkelbranche zeiden, of ging het hier om een structureel fenomeen? Wijzelf vermoedden dat er iets structureel niet goed ging, zowel bij de ontwikkelende partijen, die het blijkbaar niet meer lukte om na sloop en bouwrijp maken snel tot herontwikkeling te komen, als op de braakliggende plekken zelf. De sociale cohesie daaromheen nam zichtbaar af en resulteerde in oplopende criminaliteit, winkelfaillissementen, verloedering en leegstand. Op onze kaart was grond als braakliggend aangemerkt wanneer deze, door middel van afrasteringen en hekken, volledig en langdurig onttrokken was aan de stad. Kavels waarop bijvoorbeeld tijdelijk werd geparkeerd of waar binnen een half jaar bouwactiviteiten verwacht werden, waren op de kaa