De spreadsheet in the NEXT ECONOMY

Nederland wordt Anders
Nederlandwordtanders 26 May '16

Wat zou het nieuwe businessmodel kunnen zijn voor projecten met meervoudige waardencreatie en hoe kan de Nieuwe Spreadsheet eruit zien? Tijdens de inspirerende bijeenkomst ‘De Spreadsheet in de NEXT ECONOMY’ op donderdag 9 juni op de IABR verkende Nederlandwordtanders samen met een aantal sprekers met verschillende achtergronden de nieuwe rekenmodellen voor de NEXT ECONOMY. Het verslag verschijnt binnenkort op de site.

In de Nieuwe Spreadsheet als rekenmethode kunnen meerdere waarden worden gekwantificeerd of gekwalificeerd. Paul Besseling/Centraal Planbureau, Herman Hertzberger/AHH, Taco van Hoek/Economisch Instituut voor de Bouw, Elies Koot/Dura Vermeer, Reimar von Meding/KAW, Marthijn Pool/space&matter, Adrian de Groot Ruiz/True Price, Rudy Stroink/Dutch Spring, Jaap Jan Verboom/Impact Booster presenteerden een breed palet van inzichten en ideeën over de Nieuwe Spreadsheet op het podium. Rijksbouwmeester Floris Alkemade sloot de bijeenkomst af en Gerben van Dijk/Bouwstenen voor Sociaal trad op als moderator.

Meerwaarden en de nieuwe spreadsheet
Projecten voor de NEXT ECONOMY getuigen niet alleen van ruimtelijke kwaliteit, maar ook op sociaal, ecologisch, technologisch en financieel vlak voegen ze waarden toe aan de stad. Deze meervoudige waardencreatie is volgens Nederlandwordtanders de basis van inclusieve ruimtelijke ontwikkelingen en vormt een alternatief voor veel ruimtelijke ontwikkelingen waarbij alleen gestuurd wordt op maximale financiële opbrengsten. Rijksbouwmeester Floris Alkemade: “Als we van een NEXT ECONOMY willen spreken, is het aan de ontwerpwereld om daarbij ‘nieuwe utopieën’ te leveren en na te denken over de toekomst in termen van sociale en maatschappelijke winst.”

De spreadsheet in de NEXT ECONOMY
De bijeenkomst op 9 juni bestond uit een introductie, een ronde waarin de tien sprekers ieder vijf minuten het podium kregen om hun versie van de nieuwe spreadsheet mondeling toe te lichten en een ideeënuitwisseling. De Rijksbouwmeester sloot de bijeenkomst af door toekomstige ontwikkelingen te benoemen die in het belang van de nieuwe spreadsheet zijn. In de week van de bijeenkomst zal het verslag op onze website verschijnen.

Utopia as an option
Op de IABR 2016 toont Rijksbouwmeester Floris Alkemade in samenwerking met Nederlandwordtanders en DoepelStrijkers ‘Utopia as an Option. Indexing social affairs for the next economy.’ Een inzending die verwijst naar het belang van het utopisch denken en het verlangen naar maatschappelijke meerwaarde. In een maquette en bijbehorende digitale toelichting is het structuralistische en nu leegstaande gebouw van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag als uitgangspunt genomen en wordt het gekoppeld aan hedendaagse innovatieve initiatieven die binnen Nederlandwordtanders worden opgespoord en gestimuleerd.

Locatie IABR- 2016: Fenixloods II, Paul Nijghkade 19, 3072 AN Rotterdam.iabr.nl
02IABR2016ARBMNederlandwordtandersDoepel.jpg

Utopia as an option-IABR 2016

Rotterdam23 Apr '16

Rijksbouwmeester Floris Alkemade toont in samenwerking met Nederlandwordtanders en DoepelStrijkers op de IABR 2016-THE NEXT ECONOMY (23 april-10 juli) ‘Utopia as an Option. Indexing social affairs for the next economy.’ Een inzending die verwijst naar het belang van het utopisch denken en het verlangen naar sociale meerwaarde. In een maquette en bijbehorende digitale toelichting is het structuralistische en nu leegstaande gebouw van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag als uitgangspunt genomen en wordt het gekoppeld aan hedendaagse innovatieve initiatieven die binnen Nederlandwordtanders worden opgespoord en gestimuleerd.

meer...

160118VK0412kopie.jpg

Genomineerden ‘A Home away from Home’ bekend

Den Haag11 Apr '16

Maar liefst 366 inzendingen kwamen er binnen op de ontwerpprijsvraag voor innovatieve oplossingen voor de huisvesting van asielzoekers ‘A Home away from Home’. De jury heeft twaalf visies geselecteerd, die ook geschikt zijn voor onder meer statushouders, starters en studenten.

meer...

ahomeawayfromhome.png

Open oproep A Home away from Home

Den Haag17 Dec '15

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) organiseert in samenwerking met Rijksbouwmeester Floris Alkemade een open oproep voor het ontwerpen van innovatieve huisvestingsoplossingen voor asielzoekers. De nieuwe, flexibele voorraad van tijdelijke wooneenheden is een van de oplossingen om de pieken in de instroom van asielzoekers in de toekomst op een adequate manier op te vangen. Het initiatief moet tegelijkertijd een impuls geven aan de vernieuwing van de huidige markt van flexibele huisvesting.

> open oproep

meer...

23NLwordtandersJQ23.jpg

Terugblik Live#6

Delft09 Dec '15

Meerwaarden! Dat was de titel van onze zesde Live bijeenkomst, afgelopen dinsdag 8 december op de TU Delft. Het was wederom een inspirerende avond, met bevlogen sprekers, een interessant mini-college over de 'Nieuwe Spreadsheet', de presentatie van onze publicatie Learning from Lowlands en een prikkelend slotwoord van de nieuwe Rijksbouwmeester Floris Alkemade.

meer...

TropicanaNWA.jpg

Live #6 Meerwaarden!

Delft12 Nov '15

Nederlandwordtanders laat tijdens Live#6 op 8 december voorbeelden zien die