• /files/nws/i_0056/Jack_Eidt_Detroit_Fields.jpg
  • /files/nws/i_0056/detroit_motorless_city.jpg
  • /files/nws/i_0056/chene1_1024x768_andy_mc_glashen.jpg
  • /files/nws/i_0056/detroit.jpg

Grootschalige Urban Farms veroveren de wereld

Nederland wordt Anders
Nederlandwordtanders 19 Nov '13

Detroit roept bij de meeste mensen direct beelden op van ruines, leegstaande fabrieken en verlaten woonwijken. Wie had gedacht dat we deze stad binnenkort met groene akkers en bloeiende bomen kunnen gaan associëren? Toch wordt dat werkelijkheid. Op de plek waar voorheen de T-Fords van de lopende band rolden, worden straks kroppen sla en aardappelen geproduceerd. Detroit wordt daarmee ‘World’s Largest Urban Farm’! En ook in ons land krijgt het fenomeen steeds meer voeten in de aarde.

Kansen voor stadslandbouw

Sinds het faillissement van Detroit is de stadsmarkt overspoeld met publieke kavels en lege gebouwen. De private investeerder Hantz Frams zag kansen, kocht 1.450 kavels en sloopte vijftig leegstaande woningen. Zo maakte hij ruimte voor stadslandbouw en een 55 hectare grote bomenplantage met 15.000 bomen. Naast schaduw en een verbetering van het leefklimaat levert deze ‘urban jungle’ straks ook zeer welkome belastinginkomsten op voor de failliete stad.

Bidbook als inspiratiebron

Ook dichter bij huis ontstaan er initiatieven voor grootschalige stadslandbouw. Zo worden in het bidbook van Amsterdam voor de Floriade 2022 de lege vierkante meters van de kantoorkolossen op (voormalig) bedrijventerrein Amstel III in Amterdam Zuidoost benut voor voedselproductie en tuinbouw. Hoewel de Floriade uiteindelijk naar Almere gaat, bleek dit bidboek een goede aanzet voor de discussie over Urban Farming in onze hoofdstad. De afgelopen maanden hebben stadsdeel, stad, regio en tuinbouwsector veel nieuwe raakvlakken ontdekt voor toekomstige samenwerking, en het enthousiasme om dat te concretiseren is dan ook groot. Amsterdam krijgt een voor stadslandbouw en laat daarmee zien luid en duidelijk voor Urban Farming te kiezen.

Grootste urban farming dak van Europa

Niet de vierkante meters van Detroit, maar wel slim gebruik van daken: op het bedrijvencomplex Zuidpark ligt een