/files/nws/i_0087/makethingshappenbrokencitylab.jpgbrokencitylab.org

Jaar van de mogelijkmakers

Nederland wordt Anders
Nederlandwordtanders 24 Feb '15

In 2015 staat Nederlandwordtanders in het teken van de ‘mogelijkmakers’. Wij gaan dit jaar in onder meer een rondetafelgesprek en een aantal nieuwe Live bijeenkomsten aan de hand van de thema’s wet-en regelgeving, financiering en openbaar bestuur op zoek naar de sleutels van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

De rol van ontwerpers is in een tijd van transitie erg belangrijk, maar het zijn andere partijen die meer invloed hebben op de nodige systeemverandering. In 2015 willen wij dan ook meer zicht krijgen op de ‘mogelijkmakers’ van de ruimtelijke vernieuwing, met sociale, economische en technologische meerwaarde.

Onlangs vond op het Marineterrein in Amsterdam een rondetafelgesprek plaats over mogelijkmakers en een nieuwe ontwerpcultuur, de uitkomsten hiervan zijn binnenkort terug te vinden op de site. Op 18 maart is Nederlandwordtanders/Live #4 te gast bij het afscheid van voormalig Rijksbouwmeester Frits van Dongen in de Philharmonie in Haarlem en op 18 juni staat Nederlandwordtanders/Live #5 op het programma. Naar alle waarschijnlijkheid zal in september nog een Live bijeenkomst volgen. Van alle bijeenkomsten zal na afloop uitgebreid verslag worden gedaan. Wij houden u op de hoogte.

De Live bijeenkomsten zijn besloten, maar mocht u twee weken voor een bijeenkomst geen uitnodiging hebben ontvangen en van mening zijn dat u niet mag ontbreken, dan kunt u een mail sturen naar info@nederlandwordtanders.nl

mogelijkmakers