/files/nws/i_0100/TropicanaNWA.jpg

Live #6 Meerwaarden!

Nederland wordt Anders
Nederlandwordtanders 12 Nov '15

Nederlandwordtanders laat tijdens Live#6 op 8 december voorbeelden zien die een alternatief bieden voor het nog steeds dominante financiële rekenmodel voor ruimtelijke ontwikkelingen. Met korte pitches door ontwerpers, ondernemers, onderzoekers en particuliere initiatiefnemers nemen we alvast een voorschot op deze Nieuwe Spreadsheet. En wij presenteren de uitkomsten van ons onderzoek Learning from Lowlands, met pitches en een publicatie.

Tijdens de bijeenkomst brengen wij concrete projecten voor het voetlicht, waarbij sprake is van meervoudige waardecreatie. Projecten die niet alleen getuigen van ruimtelijke kwaliteit, maar ook op sociaal, ecologisch, technologisch en financieel vlak waarde toevoegen. Deze meervoudige waardecreatie is volgens Nederlandwordtanders de basis van inclusieve ruimtelijke ontwikkelingen en vormt een alternatief voor veel ruimtelijke ontwikkelingen waarbij alleen gestuurd werd – en wordt – op maximale financiële opbrengsten. Daarbij spelen ontwerpers spelen steeds vaker een belangrijke rol in het ontwerpen en toepassen van de nieuwe business modellen. Maar zijn deze bestand tegen de aantrekkende markt en de oude mechanismen?

Programma
Gegoten in ons bekende Live/format, met korte pitches van vijf minuten en een reeks inspirerende sprekers met concrete projecten, belooft het weer een dynamische avond te worden. Wie staan er op het programma?

Roberto Cavallo/onderwijsdirecteur Bouwkunde TU Delft introduceert de bijeenkomst met de betekenis van het denken in meervoudige waardecreatie voor de vakopvatting van ontwerpers en voor de kwaliteit van het ontwerp.
Learning from Lowlands: Eric van Eerdenburg/festivaldirecteur bij MOJO, Frans Soeterbroek/De Ruimtemaker, Martine Zoeteman/STADvogels en Carolien Ligtenberg/Team Nederlandwordtanders.
Minicollege over de Nieuwe Spreadsheet: Michel Scholte/True Price.
Ecologische meerwaarde: Andy van den Dobbelsteen/hoogleraar Climate Design & Sustainability over Prêt-à-Loger, Tieme Haddeman/Urban Green over drijvende eilanden in de Maas en Henk Muis/EigenWijkse Energiecoöperatie over schone energie en lokale meerwaarden.
Sociale meerwaarden: Martijn Stevens/Radbout Universiteit Nijmegen over de betekenis van het denken in meervoudige waardecreatie voor het businessmodel van de ontwerper, Danny den Hartog/TakecareBNB over een sociaal netwerk dat particulieren in contact brengt met asielzoekers met een verblijfsvergunning die onderdak zoeken en Martin Cnossen/Stichting DBF over vastgoedontwikkeling als middel.
De waarde van kringlopen: Jan Jongert/Superuse Studios over het denken in kringlopen, Yvette Govaart van Coup/Blue City over de transformatie van Tropicana en het circulaire productontwerp van Renée Mennen/rENs.
Rijksbouwmeester Floris Alkemade sluit de bijeenkomst af met een reflectie op Meerwaarden!
Moderator van de bijeenkomst is Marco Bakker/Tragaluz .

Live#6 wordt georganiseerd in samenwerking met Stylos, studievereniging faculteit Bouwkunde TU Delft. De bijeenkomst is van 17.15 tot 18.45 uur op de faculteit Bouwkunde van de TU Delft, Julianalaan 134 (Oranje Tribune), met aansluitend een borrel. Aanmelden kan via info@nederlandwordtanders.nl

meerwaarden

6LearningfromLowlandsNederlandwordtander.jpg

Verslag Learning from Lowlands #1

Biddinghuizen25 Aug '15

Gewapend met een fotocamera en aantekenboekje dompelde Nederlandwordtanders zich op 22 augustus samen met een team van ruimtelijke professionals en TU studenten onder in de tijdelijke stad Lowlands, als start van het onderzoek ‘Learning from Lowlands’. Hoe kunnen ruimtelijke professionals leren van de tijdelijke, lichte, experimentele vorm van stedenbouw op Lowlands en hoe kunnen wij dat overbrengen naar een breder publiek?

meer...

LearningfromLowlandsniews.jpg

Start Learning From Lowlands

Biddinghuizen21 Aug '15

Een festival met 48.000 bezoekers als tijdelijke stad. Op zaterdag 22 augustus is Lowlands ons onderzoeksterrein en dompelt Nederlandwordtanders zich samen met een team van ruimtelijke professionals en TU studenten onder in deze tijdelijke stad, als start van ons onderzoek ‘Learning from Lowlands’.

meer...

LL1413BartHeemskerkHQkopie.jpg

Nederlandwordtanders deze zomer

31 Jul '15

Genoeg te doen deze zomer! Onze videokamer staat vol nieuwe films en in augustus gaan wij met een onderzoeksteam naar Lowlands.

meer...

lowlands2014.jpg

Learning from Lowlands

09 Jul '15

Tijdelijkheid, energie, afval, infrastructuur, geld, veiligheid, wonen, circulaire stromen van de stad. Lowlands is net een gewone stad, waar alle ruimtelijke vraagstukken van nu zich in gecondenseerde vorm afspelen. Tijdens dit ‘lifestyle festival met duurzaam karakter’ wordt er volop geëxperimenteerd met water, afv