Nederlandwordtanders Internationaal

Nederland wordt Anders
Nederlandwordtanders 05 Mar '14

Tijdens de bijeenkomstenreeks Nederlandwordtanders/Live willen wij de vernieuwers uit het netwerk van Nederlandwordtanders graag in verbinding brengen met sleutelfiguren die verandering daadwerkelijk kunnen uitvoeren. Op 10 april geven wij de aftrap in Den Haag, met het thema Internationaal.

Nederlandwordtanders verkent al enige tijd de contouren van de nieuwe bouwcultuur en illustreert aan de hand van concrete projecten en vernieuwende professionals. Dit jaar organiseren wij onder meer de besloten bijeenkomstenreeks Nederlandwordtanders/Live, en geven op 10 april de aftrap met Nederlandwordtanders/Live #1 Internationaal. Daar brengen wij de veranderaars uit het netwerk van Nederlandwordtanders graag in verbinding met sleutelfiguren die verandering daadwerkelijk kunnen uitvoeren.

Nieuwe bouwcultuur
Rijksbouwmeester Frits van Dongen voelt zich verantwoordelijk voor het initiëren en definiëren van een nieuwe bouwcultuur in Nederland. Nederland leeft in de nadagen van een bouwcultuur die in toenemende mate door een speculatief-financiële motivatie gedreven werd en waarmee veel geld is verdiend. Er zijn daarmee ook veel prachtige gebouwen gerealiseerd, maar er is ook overproductie ontstaan. Het is duidelijk dat het nu tijd is voor een nieuwe bouwcultuur, waarin het in eerste instantie om heel andere waarden moet gaan. Hoe kunnen wij die nieuwe bouwcultuur concreet en in een breder perspectief duiden?

Ontmoeten, leren en inspireren
Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd kampen landen met vergelijkbare, noodzakelijke ruimtelijke veranderingen in relatie tot vastgoedtransitie, energievraagstukken, grondstoffenproblematiek, voedselproductie, waterhuishouding en financieringsoplossingen. Door in de eerste Nederlandwordtanders/Live bijeenkomst de Nederlandse veranderingen te plaatsen in een internationale context worden verschillen en overeenkomsten duidelijk. Wij zijn daarbij op zoek naar de sleutels waarmee innovatieve projecten daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Hoe kunnen belangen worden gedeeld en hoe worden professionals, belanghebbenden, financiers en overheden op een productieve manier bij elkaar gebracht? Hoe kunnen verschillende urgente vraagstukken in ruimtelijke ontwerpen geïntegreerd worden opgelost? En hoe kunnen werkelijk duurzame waarden overdraagbaar worden gemaakt, zodat ze breder inzetbaar zijn?

Curatoren en professionals: internationaal, nationaal en lokaal
De Rijksbouwmeester heeft, met het doel cruciale spelers in het ruimtelijke veld in Nederland te informeren en inspireren, voor Nederlandwordtanders/Live #1 Internationaal vijf curatoren uitgenodigd om vanuit internationaal perspectief te reflecteren op de transitie in Nederland. Dat zijn Marco Bevolo, Robert Broesi, Bart Goldhoorn, Rogier van den Berg en Kai van Hasselt. Op hun beurt introduceren zij elk twee ruimtelijke professionals met een gerealiseerd, voorbeeldstellend project en benoemen de verandering in relatie tot sociale, economische, ecologische en technologische condities. Hoewel de context in elk land anders is, wordt er veel geëxperimenteerd binnen vergelijkbare velden.

Innovatieve slagkracht
Nederlandwordtanders/Live wordt in 2014 drie keer georganiseerd. Na de zomer kiezen we een nationale en daarna een lokale focus. Tijdens elke bijeenkomst duiden en concretiseren nieuwe curatoren en professionals de veranderingen, teneinde de contouren van de nieuwe (Nederlandse) bouwcultuur voelbaar, scherper en overdraagbaar te maken. Door bewust een mix aan ruimtelijke vernieuwers, jonge talenten en sleutelfiguren uit de (gemeentelijke) politiek, het opdrachtgeversveld, bouwers, woningcorporaties en het bedrijfsleven voor onze bijeenkomsten uit te nodigen hopen wij op ontmoetingen die uiteindelijk leiden tot innovatieve slagkracht.

Programma Nederlandwordtanders/Live #1 Internationaal
Tijdens de bijeenkomst spreken curator Robert Broesi over ‘design before law’, Reimar von Meding (KAW) over de Vogeltjesbuurt in Tilburg, Geert Reitsma (OMA) over de Kwaliteitsagenda Westland, curator Rogier van den Berg over het VN Urban Lab Nairobi, Dirk Peters (Barcode) over Arnhem Bartok, Boris Hocks (POSAD) over Ruimte voor energie, curator Bart Goldhoorn over massaproductie en ontwerp, Erikjan Vermeulen (Concrete) over de Citizen M hotelformule, Tjeerd Haccou (Space&Matter) over We Build Homes, curator Marco Bevolo over ‘experimental jetset’, Samir Bantal (Studio Oblique) over arbeid in de stad, Ronald Lenz& Daniela Krautsack (Cities Next) over ‘Stumpergasse, a hyper-local entrepreneurs community’, curator Kai van Hasselt over het kweken van voorstellingsvermogen, Ekim Tan (Play the City) over ‘opening Design and Governance to the People’ en Tom Bade (Triple E) over de 'kathedraal economie'.

Voor de bijeenkomst van 10 april zijn geen plaatsen meer beschikbaar. De gasten voor de bijeenkomst zijn persoonlijk uitgenodigd. Vindt u dat u ook een uitnodiging moet ontvangen voor de volgende bijeenkomst? Neem dan contact op met Team Nederlandwordtanders, via info@nederlandwordtanders.nl

internationaal

brinckhorstbijeenkomst.jpg

Van grijs naar blauw

Den Haag20 Feb '14

Hoe kun je een bedrijventerrein op een organische manier revitaliseren? Op 18 februari was de kick-off van ‘ReSourceCity Binckhorst’, een initiatief van Mobiel projectbureau OpTrek. Een avond over verrassende verbindingen, onderling vertrouwen, blauwe economie, lokaal bier en meer.

meer...