/files/nws/i_0037/bijJurgenHoogendoorn_buurtmoestuin_braakliggend_Stedelijke_Vernieuwing_Geuzenveld_kopie.jpg

Tijdelijk is het nieuwe permanent

nwa_jurgen_hoogendoorn.jpg
Jurgen Hoogendoorn 12 Jun '13

In juni 2013 verscheen het VG-Visie magazine over samenwerken aan innovatie, met een uitgebreide bijdrage van Nederlandwordtanders. Hier de originele bijdrage van Jurgen Hoogendoorn.

In Amsterdam, waar de grond in eigendom van de gemeenschap (de overheid) is, werd decennia lang gewerkt met een efficiënte ambtelijke planningsmachine. Een apparaat dat, vanuit paradigma’s als groei en schaarste, gewend was te werken met grote en kapitaalkrachtige partijen.

“Dan komt er een ontwikkelmachine op gang, uiterst professioneel, maar wel een die als een Leopardtank de hei op rolt. We kopen alles op, slopen alles, we maken de grond bouwrijp en vervolgens sluiten we met een ontwikkelaar en een corporatie een grote deal.” Wethouder Maarten van Poelgeest (de Volkskrant, 16 februari 2013)

Toen in Amsterdam in 2010 de crisis ruimtelijk doorbrak, nam het aantal braakliggende terreinen sterk toe. Om deze terreinen tijdelijk terug te geven aan de Amsterdamse samenleving, vormden een paar ambtenaren met ruimtelijke professionals en initiatiefnemers uit de samenleving een netwerk. Zij ondernamen samen diverse acties om iets te doen met braakliggende terreinen. Eén daarvan was, gezien de grote behoefte daaraan, het in kaart brengen van al die braakliggende terreinen en deze op het internet te publiceren. Door te klikken op deze online kaart kon men meer informatie krijgen. In tegenstelling tot wat ambtelijk gebruikelijk is, was deze kaart incompleet en waren niet alle gegevens up to date. Via een disclaimer werd opgeroepen verbeteringen aan te geven, waardoor een zelfreparerend proces in gang werd gezet. De kaart is inmiddels een groot succes; al in het eerste jaar leverde het 10.000 unieke bezoekers en 100 kleinschalige en bottom-up initiatieven op.

Inmiddels is duidelijk dat de