/files/nws/i_0025/natuurtop.jpg

Vooruit met de Natuurtop!

Rutger.jpg
Rutger Oolbekkink 26 Apr '13

Op 22 juni vindt de Natuurtop plaats. Nederlandwordtanders schoof aan bij het Ministerie van Economische zaken en zal een groene tafel organiseren. Heeft u ook goede, groene ideeën? Laat het ons weten!

Nederlandwordtanders@natuurtop

"Na ruim twintig jaar natuurbeleid is het tijd voor een herbezinning. Het beleid is in een nieuwe context beland.” Aldus staatssecretaris Sharon Dijksma van het ministerie van Economische Zaken, waar het natuurbeleid tegenwoordig onder valt. Volgens Dijksma is het tijd voor het verbreden van het natuurbegrip: ‘vijftig tinten groen.’ “Natuurbeleid is meer dan alleen beschermen. Het gaat ook om het slim benutten van natuur door het te combineren met doelen op het gebied van gezondheid, veiligheid en economie."

Het ministerie van EZ nodigde Nederlandwordtanders uit om in een brainstormsessie mee te denken over dit toekomstige natuurbeleid, en samen stappen te zetten op weg naar ‘de vermaatschappelijking’ hiervan. Een select gezelschap natuurdoeners schoof aan: Jolijn Valk en Philomene van der Vliet van Bybali, Nynke-Rixt Jukema, Daan Bruggink en Luigi Pucciano van Aayu.

Slimme combinaties

De zoektocht naar de nieuwe natuur gaat volgens het ministerie over slimme combinaties. Niet langer monofunctionele natuurgebieden, maar het combineren van ‘ogenschijnlijk oncombineerbare waarden’. Kun je de ecologische kwaliteiten van een gebied versterken terwijl je het ook voor andere functies gebruikt? Of door andere vormen van financiering en organisatie inzetten?. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor de samenleving zelf; bedrijven of burgers.

Dit klinkt helemaal als Nederlandwordtanders. Maatschappelijk betrokken, nieuwe samenwerkingsverbanden, fi