/files/pro/i_0170/INTROARBEIDINDESTADbeeld.jpg

Arbeid in de stad

De enorme leegstandsopgave van het Rijk vraagt om verschillende ideeën die breed inzetbaar zijn. Het idee zou echter verder moeten gaan dan de transformatie van kantoren tot hippe hotspots, maar zich moeten richten op een bredere trend die ook buiten de randstad kans van slagen heeft.

Presentatie Nederlandwordtanders/Live #1