• /files/pro/i_0182/Dakpark2Nederlandwordtanders.jpg
  • /files/pro/i_0182/Dakparknederlandwordtanders4.jpg
  • /files/pro/i_0182/dakparknederlandwordtanders5.jpg
  • /files/pro/i_0182/DakparkNederlandwordtanders1.jpg
  • /files/pro/i_0182/DakparkNederlandwordtanders3.jpg

Dakpark Rotterdam

Dakpark Rotterdam ligt op een oud spoorwegemplacement , op negen meter hoogte bovenop het dak van een winkelboulevard. Het 1 kilometer lange en zo’n 85 meter brede, groene stadspark heeft drie bijzondere plekken: de mediterrane tuin, de speeltuin en de buurttuin. Cruciaal bij de totstandkoming was de betrokkenheid en inbreng van bewoners.

Voor de bijeenkomst 'Werken aan de duurzame stad', van Nederlandwordtanders ism RUIMTEVOLK op de IABR in de Kunsthal op 6 juni, maakte Nederlandwordtanders een filmpje over de ontstaansgeschiedenis van het Dakpark Rotterdam, met bijdragen van Els Desmet (procesbegeleider en onderzoeker), Evert Santhagen (landschapsarchitect), Rik de Nooijer (landschapsontwerper Gemeente Rotterdam) en Stijn Brakkee (bewoner).

Dakpark Rotterdam

“Bewoners en de gemeente Rotterdam zijn initiatiefnemer van de ontwikkeling en totstandkoming van het park. Zoals de ontwerper van het park aangaf: “Ik had vele opdrachtgevers om te komen tot een goed ontwerp.” Belangrijke samenwerkingspartners waren de gemeente Rotterdam, bewoners en de projectontwikkelaar.

Actieve bewoners
In de zomer van 2014 ging het park voor het eerst open, de planontwikkeling heeft meer dan dertien jaar geduurd. Het Dakpark ligt in een van de dichtstbevolkte wijken van Rotterdam. Actieve bewoners hebben tijdens de stadsvernieuwingsperiode bij de lokale politiek bedongen dat als ooit het railemplacement (waar nu het Dakpark is gesitueerd) niet meer in functie zou zijn, er op die plek een groen buurtpark zou moeten komen. Toen ruim dertien jaar geleden de geruchten gingen dat het railemplacement vrij zou komen en onder andere het Havenbedrijf graag de bedrijfsactiviteiten ten bate van de werkgelegenheid op die plek wilde uitbreiden, vroegen bewoners met ludieke acties op allerlei manieren aandacht voor de belofte van de ontwikkeling van een groen park. Uiteindelijk is er gekozen voor dubbel grondgebruik door beide belangen (werkgelegenheid en groen om te recreëren) te stapel