• /files/pro/i_0152/00_Luchtsingel.jpg
  • /files/pro/i_0152/01_Luchtsingel.jpg
  • /files/pro/i_0152/03_luchtsingel.jpg
  • /files/pro/i_0152/04_Luchtsingel.jpg

De Luchtsingel

De Luchtsingel is een eigen initiatief van ZUS in het kader van de vijfde Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR). Het project wordt volledig gecrowdfund. In ruil voor een bescheiden financiële bijdrage krijg je een plank op de brug met je eigen naam erop. Zo groeit stapsgewijs een 350 meter lange voetgangersbrug van het Centraal Station naar de Hofbogen.

Andere initiatiefnemer

'Wij werken al heel lang initiërend. Niet zozeer omdat wij dat graag willen, maar omdat wij soms zien dat het anders kan en vinden dat het anders moet. Als er dan geen mogelijkheden door anderen worden geboden om het op die manier te doen, dan kiezen wij ervoor om het zelf te doen. Ik verwacht wel dat dat in de toekomst verandert, dat we eerder partners kunnen vinden. Dan kun je als team nog steeds initiatieven opzetten, maar als je keer op keer als bureau zo risicodragend in projecten moet stappen, dan gaat de lol er op een gegeven moment ook wel af. Tactieken als crowdfunding bieden nu wel kansen en ruimte voor initiatiefnemers vanuit andere hoeken, burgers en professionals. Het wordt ook steeds meer omarmd door de politiek. Ik denk wel dat ontwerpers goed in staat zijn om hun dromen te visualiseren, en zo partijen te verleiden om mee te doen. In die zin vind ik een initiërende rol wel bij de architect passen.'

Andere opdrachtgever

'Persoonlijk denk dat reeds geformuleerde projecten vaker door een mecenas zullen worden gesteund, in plaats van vooraf door een opdrachtgever worden opgezet en dan aanbesteed. Projectontwikkelaars zullen er blijven, maar kleinschaliger. De overheid krijgt uiteindelijk misschien wel weer een belangrijkere opdrachtgevende taak. En