• /files/pro/i_0166/Jan_Evertsenstraat_door_Maarten_de_Bruijn.jpg
  • /files/pro/i_0166/Amstel_III_door_Sietske_Voorn_1.jpg
  • /files/pro/i_0166/IMG_5983_oostenburg.jpg
  • /files/pro/i_0166/nieuw_west_door_Mila_Cubrilo__2_.jpg
  • /files/pro/i_0166/Op_weg_naar_Amstel_III_door_Man_ufaktur.jpg
  • /files/pro/i_0166/nieuw_west_door_Mila_Cubrilo.jpg

De Nieuwe Wibaut

Binnen de Gemeente Amsterdam worden grote hervormingen doorgevoerd. Naast een bestuurlijke en ambtelijke reorganisatie wordt veel belang gehecht aan een andere manier van werken. Door andere manieren van werken en andere competenties wordt toegewerkt naar een cultuur van samenwerken, vertrouwen, ondernemen en los laten.

Omdat voor deze nieuwe manieren van werken geen formats bestaan, hebben Zef Hemel en Caroline Combé samen met de Amsterdamse diensten en stadsdelen en de Wibautleerstoel van de Universiteit van Amsterdam de praktijkleergang De Nieuwe Wibaut opgezet. Aan de eerste lichting van deze praktijkleergang, die liep van september tot december 2013, namen zo’n tachtig ambtenaren uit de ruimtelijke sector deel. Aan de tweede, derde en vierde lichting die in 2014 en begin 2015 zullen plaatsvinden, doen ook ambtenaren uit andere sectoren mee.

Nieuwe competenties
Gedurende vier weken, verdeeld over vier maanden, werken teams van zo’n acht ambtenaren aan complexe vraagstukken in de stad. Deze vraagstukken hebben gemeen dat zij vragen om een interactieve aanpak om ontwikkelingen op gang te brengen, samen met bewoners en ondernemers in het gebied. Naast het volgen van workshops en intervisiebijeenkomsten, het presenteren van (tussentijdse) resultaten en het opdoen van praktijkervaring buiten de muren van het stadhuis, ontwikkelt iedereen persoonlijk nieuwe competenties die nodig zijn in deze nieuwe tijd: van buiten naar binnen denken, improviseren, verbinden, dialoog aangaan, ondernemerschap tonen, in partnerschap werken, creatief denken en innoveren. Daarnaast bouwt elk team, aan de hand van een concreet vraagstuk in de stad, een prototype van een open, lichte en participatieve werkwijze op.

Vraagstukken
Vraagstukken die in de eerste lichting centraal stonden, waren onder meer: tijdelijkheid op de Kop Zuidas, samenhang Wibautcampus en Wibautstraat, plannen van het openbaar vervoer bij de organische groei van de Houthavens, zelfbouwkavels voor Turkse en Marokkaanse bewoners van Nieuw-West en de wijkontwikkelcoöperatie Jan Eef.
De praktijkleergang volgt op de probleemanalyse en de contouren van een nieuwe ruimtelijke ontwikkelstrategie Er waait een frisse wind door deze oude stad (2011), het Amsterdamse hervormingsprogramma Changez! (2012), de verkenning van innovatieve projecten binnen de gemeente Amsterdam Buitenstebinnenboek (2012) en het Manifest voor Amsterdam (2012). Dit Manifest is uitgekomen ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van Pakhuis de Zwijger en is het resultaat van twintig tafelgesprekken met steeds vijf inspirerende en ondernemende denkers en doeners met als vraag: wat moet er, gezien de huidige economische en maatschappelijke ontwikkelingen, de komende vijf jaar in Amsterdam gebeuren?

Zef Hemel - adjunct-directeur DRO Amsterdam en inhoudelijk supervisor De Nieuwe Wibaut en Caroline Combé - hoofdplanoloog DRO en coördinator De Nieuwe Wibaut

Zef Hemel - adjunct-directeur DRO Amsterdam en inhoudelijk supervisor De Nieuwe Wibaut en Caroline Combé - hoofdplanoloog DRO en coördinator De Nieuwe Wibaut

herbestemming tijdelijke openbare ruimte smart funding

10jaar_65_Sev_Hemel_002.jpg

Zef Hemel

Zef Hemel (1957) is planoloog. Van 2001 tot 2004 was hij directeur van de Academie van Bouwkunst te Rotterdam. Sinds 2004 geeft hij als directielid leiding aan de Dienst Ruimtelijke Ordening van Amsterdam. Sinds januari 2012 bezet hij de Wibautleerstoel aan de Universiteit van Amsterdam als bijzonder hoogleraar Grootstedelijke Vraagstukken. Hemel studeerde Geografie aan de Rijksuniversiteit te Groningen en promoveerde in de Letteren aan de Universiteit van Amsterdam (1994) op het werk van stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren in de IJsselmeerpolders.

project

De Nieuwe Wibaut

weblog

http://www.zefhemel.nl/

netwerk

Caroline Combé

social media

Zef Hemel op twitter

ZefHemel@ZefHemel26 Sep

RT @BasvanSprew: Gebied A'dam Arena @adamzuidoost draagt volgens Elsevier en Bureau Louter het meeste bij aan de nationale economie. https://t.co/O1XkPpK5Ua

ZefHemel@ZefHemel26 Sep

De gemakkelijke en de moeilijke weg: verdichten of verdunnen?, https://t.co/UvsABD1tTR https://t.co/RWFW4KNDUg

ZefHemel@ZefHemel26 Sep

RT @Jossedevoogd: Opvallende overeenkomsten ontwikkeling woningprijzen en (verandering) politieke voorkeur. Progressief liberaal vers… https://t.co/6jO4BpurzE

ZefHemel@ZefHemel25 Sep

Fascinerende lezing van Joop Goudsblom over leven en werk van Norbert Elias op @UvA_AISSR https://t.co/5rXle76EjW

ZefHemel@ZefHemel25 Sep

RT @jhlhniemans: Er is geen makkelijke weg, alle denkrichtingen vragen om keuzes voor 'places of quality' Anders krijgen we een groo… https://t.co/nrEVTVw4d3

ZefHemel@ZefHemel25 Sep

'De gemakkelijke weg', over de toekomst van metropoolregio Amsterdam, https://t.co/UvsABD1tTR https://t.co/89T9r8CT4Q

ZefHemel@ZefHemel24 Sep

RT @wef: #BestOf: Over 2000 years of economic history, in one chart https://t.co/QT1gO9STWR #economics https://t.co/kAdqyF8ijD

ZefHemel@ZefHemel24 Sep

RT @oram_amsterdam: Ondernemend Amsterdam op weg naar de 3e Gouden Eeuw #MetDeBus #100JaarORAM https://t.co/W46Njs3VxG

ZefHemel@ZefHemel22 Sep

'Like a thunderclap', over de woningcrisis in New York, https://t.co/a2aA2rG0K1

ZefHemel@ZefHemel22 Sep

RT @guardiancities: Make way for new homes: loosen the green belt | Jonn Elledge https://t.co/kb6Xh5BYwK