• /files/pro/i_0145/LR_EEN_eindhoven_species.jpg
  • /files/pro/i_0145/LR_EHN_axo_photoshop_laatste_versie2.jpg
  • /files/pro/i_0145/LR_20120615_TGAC___Design_and_implementation1__2_.jpg
  • /files/pro/i_0145/LOLA_EEN_the_ecology_of_energy.jpg

Ecologisch Energie Netwerk

Nu onze energieproductie duurzamer wordt, kan ook haar transport groener. Het maaiveld onder het elektriciteitsnet heeft de potentie om een samenhangend ecologisch netwerk en een waardevolle recreatieve structuur te vormen. In de verre toekomst kan het hoogspanningsnet uitgroeien tot een groot Nationaal Park en ontbrekende schakels invullen in een wijdvertakt Europees ecologisch netwerk. Energiebedrijven, provincies en gemeenten reageerden enthousiast op het concept. Een coalitie om de eerste kilometer Ecologisch Energie Netwerk (EEN) te realiseren is in de maak.

In 1990 lanceerde het toenmalige kabinet plannen om in 2018 een volledig aaneengesloten natuurnetwerk te hebben gerealiseerd in Nederland, de Ecologische HoofdStructuur (EHS). Met nieuwe bezuinigingsronden in het vooruitzicht blijft de druk op de groene ruimte toenemen. Haagse financiële steun voor zogenoemde robuuste zones, die gezamenlijk de EHS vormen, vervalt. Dat betekent dat het verbinden van kostbare natuur op veel plaatsen tot stilstand komt. Het stagneren van de subsidiestroom hoeft echter niet het einde te betekenen van het vervolmaken van de EHS, het is juist aanleiding om te onderzoeken of er nieuwe investeringsimpulsen zijn.
Door nieuwe regelgeving heeft het hoogspanningsnetwerk een footprint gekregen waarin langdurig verblijf niet is toegestaan. 'Gevoelige bestemmingen' - woningen, crèches, scholen en kinderopvangplaatsen – kunnen niet langer worden gebouwd onder het hoogspanningsnetwerk. Een niet-gevoelige bestemming zoals ecologie krijgt hiermee paradoxaal genoeg alle ruimte.

‘Binnen die nieuwe realiteit ontvouwen zich, volgens ons, nieuwe kansen. Niet alleen ontbrekende schakels in de EHS zijn interessant, maar er liggen ook kansen om de biodiversiteit te vergroten. De ontwikkeling van een ecologisch hoogspanningsnetwerk kan minstens drie verschillende ambities faciliteren: het hoogspanningsnetwerk verbindt natuurgebieden met elkaar, bij doorkruising van stedelijke gebieden biedt het plaats aan natuurontwikkeling in de stad en de gerealiseerde natuur kan onder het hoogspanningsnetwerk een bestemming op zich worden.

De manier om dit concept te realiseren is om eerst de stakeholders te organiseren en daarna het ontwerp te maken. Ons doel is de letterlijke aanleg van een pilotproject. Het is beter om één kilometer te realiseren dan 1000 kilometer uit te werken in flitsende renders en slimme diagrammen. TenneT (het distributienetwerk van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening ) heeft onlangs opdracht gegeven tot pilotprojecten in Eindhoven en Almere. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.'

Peter Veenstra
Lola Landscape Architects

Dit project is een samenwerking tussen:
- Peter Veenstra Lola landscape architects
- Eric Frijters FABRIC
- Lucas Zoutendijk Studio1:1

natuur

peterveenstra.jpg

Peter Veenstra

Het is beter om één kilometer te realiseren dan 1000 kilometer uit te werken in flitsende renders en slimme diagrammen.

project

Ecologisch Energie Netwerk

website

http://www.lolaweb.nl

social media

Peter Veenstra op twitter

LOLA_landscape@LOLA_landscape26 Sep

Urban redevelopment Bijlmer Kwartier in A'dam links to its green surroundings by adding new routes, bridges & green… https://t.co/An8DP7WTjg

LOLA_landscape@LOLA_landscape21 Sep

RT @deArchitectNL: Het ontwerp: Bijlmerbajes door OMA, LOLA Landscape en FABRICations https://t.co/rrOyTuFUj0 https://t.co/ozhhq0ERIk

LOLA_landscape@LOLA_landscape21 Sep

RT @StedArch: Vijf plannen voor Bijlmerbajes te zien in voormalige gevangenis: https://t.co/XRDeEXaf3g https://t.co/NzvHhrMDjZ

LOLA_landscape@LOLA_landscape20 Sep

The IJssel might just be the most beautiful river of the Netherlands! IJssel Congress, Today 5 PM, Deventer. Info: https://t.co/gWeV29MxTU

LOLA_landscape@LOLA_landscape20 Sep

The Poelestraat in Groningen could become nice like this. The inner city public space guideline supports a lively p… https://t.co/y1b7YH8DAq

LOLA_landscape@LOLA_landscape13 Sep

RT @design_commons: Today marks the one week countdown to the first ever #designcommons @HelDesignWeek! #hdw2017 #helsinkidesignweekhttps://t.co/EBasFUsyh4

LOLA_landscape@LOLA_landscape12 Sep

RT @ARCAMupdate: @OMA ontwerpt samen met @@LOLA_landscape het Bajes Kwartier! Expo door @ARCAMupdate vanaf 3 oktober in #Bijmerbajes https://t.co/YwkuWA6WXn

LOLA_landscape@LOLA_landscape12 Sep

RT @FABRICations_nl: WE WON! OMA, FABRICations, @LOLA_landscape won Bijlmerbajes competition for AM @inspiringspace , AT Capital and Cai… https://t.co/8DIFrggrKG

LOLA_landscape@LOLA_landscape11 Sep

The inner city consists of a medieval core, surrounded by 2 ring-shaped urban extensions. The guidebook sets a clea… https://t.co/MKmDo6AzHP