• /files/pro/i_0133/Kerkrade1.jpg
  • /files/pro/i_0133/energiesprong2klein.jpg
  • /files/pro/i_0133/energiesprong.jpg

Energie-nota-nul woning

De Energie-nota-nul woning zorgt ervoor dat er in potentie jaarlijks zo’n 14,5 miljard euro – ofwel de optelsom van alle energierekeningen in ons land – vrijkomt als cashflow voor investeringen in de bestaande woningvoorraad. Deze cashflow is aan te wenden voor de verduurzaming van onze totale bestaande voorraad en transformatie van heel wat wijken. Althans wanneer het ‘renovatieproduct’ benaderd wordt als een systeem, en niet als een stapeling van losse bouwproducten. Wooncorporatie De Goede Woning zet met 188 energienotaloze woningen de trend.

Op de bijeenkomst 'Werken aan de duurzame stad', van Nederlandwordtanders ism RUIMTEVOLK op 6 juni tijdens de IABR, sprak Jan Willem van de Groep over de Energiesprong en de Nota-Nul-Woningen.

Andere initiatiefnemer

‘Wooncorporatie De Goede Woning koos in de zomer van 2012 samen met bewoners en stakeholders uit tien inschrijvers drie samenwerkingscoalities om een duurzame renovatieoplossing te onderzoeken en ontwikkelen voor 188 energienotaloze woningen in het Schilderskwartier in Apeldoorn. De opzet is om energie-nota-nul woningen te realiseren; dat is een ambitieniveau voor bestaande woningbouw die nog niet eerder in Nederland op deze schaalgrootte is vertoond. De corporatie koos niet voor een traditionele aanbesteding. Er bestond namelijk behoefte aan een samenwerkingspartner die mee kon denken over een innovatieve en duurzame totaaloplossing. De