• /files/pro/i_0009/03_glamour_manifest.jpg
  • /files/pro/i_0009/01_glamour_manifest.jpg
  • /files/pro/i_0009/02_glamour_manifest.jpg

Glamourmanifest

Het Glamourmanifest: Kickstarter en katalysator voor de transformatie van een monofunctioneel werkgebied tot een sprankelende stadswijk. Ludiek en serieus. Creatief en resultaatgericht. Saskia Beer lanceert in kantorengebied Amstel III in Amsterdam Zuidoost initiatieven die niet alleen een glimlach oproepen, maar ook bekendheid genereren en zelfs nieuwe vastgoedeigenaren en huurders aantrekken.

Het Glamourmanifest: kickstarter en katalysator voor de transformatie van een monofunctioneel werkgebied tot een sprankelende stadswijk. Ludiek en serieus. Creatief en resultaatgericht. Saskia Beer lanceert in kantorengebied Amstel III in Amsterdam Zuidoost initiatieven die een glimlach oproepen, maar ook bekendheid genereren en zelfs nieuwe vastgoedeigenaren en huurders aantrekken.

Andere initiatiefnemer

`Na mijn opleiding architectuur aan de TU Delft en werkervaring in het buitenland ben ik in 2008 bij een Amsterdams architectenbureau gaan werken. Daar heb ik ervaren dat urgente ruimtelijke opgaven zoals leegstand en herbestemming manifest werden, terwijl tegelijkertijd de gebiedsontwikkeling zo goed als stil viel. Een paradoxale situatie, waarin ik graag meer wilde betekenen. Nadat ik in 2009 mijn baan verloor, ben ik met een subsidie van het Fonds BKVB een ontwerpend onderzoek gaan verrichten naar het kantorengebied Amstel III in Amsterdam Zuidoost. Achteraf gezien wel erg ontwerpend. Want wat bleek? Wil je een kantorengebied dat in de greep geraakt is van leegstand weer vitaliteit geven, dan is een andere aanpak vereist. Op eigen initiatief ben ik daarom het Glamourmanifest gestart. Ik ben gewoon maar begonnen, zonder opdrachtgever en zonder subsidie. Aanvankelijk ook zonder financiële bijdragen van de eigenaren in Amstel III, want bereidwilligheid hiervoor was er in eerste instantie nog niet. Het Glamourmanifest is geen project, maar een traject. Laagdrempelig, geleidelijk en met alle mogelijkheid voor eigenaren en huurders om in te stappen op een moment dat men er zelf klaar voor is. Het is officieel gelanceerd in juli 2011 en de einddatum is nog onbekend. Maar ga er maar vanuit dat Amstel III wel zo´n tien jaar glamouractiviteiten nodig heeft.`

Andere opdrachtgever

'Wat mij opviel was dat er door de crisis geen opdrachten meer waren, maar wel urgente ruimtelijke opgaven. Een opdrachtgever vinden voor het aanpakken van deze opgaven zou erg lastig worden. Potentiële opdrachtgevers hadden geen budget, voelden de