• /files/pro/i_0186/zeecontainersalsmiddelsvoordoelmatigheid.jpg
  • /files/pro/i_0186/banners.jpg
  • /files/pro/i_0186/onverwachtelocaties.jpg

I Ambacht en Waternet in Beweging

Van denken naar doen door design! Voor waternet heeft Enbiun een intern event en communicatieconcept ontworpen om beweging binnen de organisatie teweeg te brengen. Om verandering op grote schaal door mensen in beweging te zetten worden evenement-concepten, iconen, visualisatie van visie en een intern communicatie concept als middelen ingezet.

Fascal Hukker sprak tijdens de bijeenkomst Nederlandwordtanders/Live #2 Nationaal op 11 september over (Food)design als aanjager.

"Verandering van een grote organisatie gaat vaak gepaard met veel strategische documenten in tekst. Lange dossiers en visieplannen die uiteindelijk nog geen 5% van de organisatie leest en begrijpt. Echte verandering gaat over alle mensen in beweging brengen. Design doet dat. Door de werknemers van Waternet te laten ervaren wat de vereiste verandering is, door middel van evenementen in combinatie met fooddesign en een intern brandingconcept, komt de strategie ook echt over en is het voor iedereen herkenbaar. De initiatiefnemers zijn Waternet en Enbiun, de opdrachtgever Waternet en de samenwerkingspartijen verschillen per gelegenheid.

Gewoon doen
Wat de beslissende factor is geweest voor het realiseren/slagen van dit project?
We hebben het gewoon gedaan in plaat