• /files/pro/i_0186/zeecontainersalsmiddelsvoordoelmatigheid.jpg
  • /files/pro/i_0186/onverwachtelocaties.jpg
  • /files/pro/i_0186/banners.jpg

I Ambacht en Waternet in Beweging

Van denken naar doen door design! Voor waternet heeft Enbiun een intern event en communicatieconcept ontworpen om beweging binnen de organisatie teweeg te brengen. Om verandering op grote schaal door mensen in beweging te zetten worden evenement-concepten, iconen, visualisatie van visie en een intern communicatie concept als middelen ingezet.

Fascal Hukker sprak tijdens de bijeenkomst Nederlandwordtanders/Live #2 Nationaal op 11 september over (Food)design als aanjager.

"Verandering van een grote organisatie gaat vaak gepaard met veel strategische documenten in tekst. Lange dossiers en visieplannen die uiteindelijk nog geen 5% van de organisatie leest en begrijpt. Echte verandering gaat over alle mensen in beweging brengen. Design doet dat. Door de werknemers van Waternet te laten ervaren wat de vereiste verandering is, door middel van evenementen in combinatie met fooddesign en een intern brandingconcept, komt de strategie ook echt over en is het voor iedereen herkenbaar. De initiatiefnemers zijn Waternet en Enbiun, de opdrachtgever Waternet en de samenwerkingspartijen verschillen per gelegenheid.

Gewoon doen
Wat de beslissende factor is geweest voor het realiseren/slagen van dit project?
We hebben het gewoon gedaan in plaats van er lang over te spreken en dralen.
Daarbij kregen we de ruimte om een totaal nieuwe weg in te slaan, weg van huisstijlregels en vaste proceskaders. Het design is zo krachtig en schaalbaar dat het geen one-trick-pony is geworden.

Vernieuwend en de waarde van het ontwerp
De samenwerking tussen een van oorsprong fooddesign en conceptdesign bureau als enbiun en een grote systeem organisatie als Waternet lijkt onlogisch. Juist die onlogica zorgt ervoor dat je nieuwe gedachten en acties kunt creeren bij mensen. Het past niet in het standaard plaatje en levert dus reactie op. En daarmee de noodzakelijke beweging. De toegevoegde waarde van het ontwerp is het creëren van weerstand en daarmee beweging. ‘We made them look and feel!’ Ontwerpers durven iets compleet anders te doen. Echte ervaringen neer te zetten voor mensen in plaats van alleen-lezen-documenten te maken.

Persoonlijke ambitie
Binnen grote organisatie zijn vaste processen vaak leidend. Nieuwe projecten of visies worden vaak