• /files/pro/i_0159/IkbouwbetaalbaarinAlmere02.jpg
  • /files/pro/i_0159/IkbouwbetaalbaarinAlmere03.jpg
  • /files/pro/i_0159/IkbouwbetaalbaarinAlmere01.jpg

IkbouwbetaalbaarinAlmere

Een eigen huis laten bouwen door mensen die anders niet in staat zijn hun eigen huis te kopen en alleen in aanmerking komen voor een huurwoning. Dat is wat de gemeente Almere, de Amsterdamse woningcorporaties De Key en Ymere en Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland met de vof IkbouwbetaalbaarinAlmere mogelijk maken. IkbouwbetaalbaarinAlmere (IbbA) is bedoeld voor iedereen met een bruto jaarinkomen tussen de €20.000 en €36.500.

Verdienmodel
Een IbbA-appartement kost maximaal €135.000 en een IbbA-eengezinswoning €187.000. Hierin zijn alle verwervingskosten inbegrepen: kavel, bouw, voorbereiding, aansluiting, leges , btw, bouwrente en financieringskosten, aldus Gerard van Evert (directeur vof IbbA). De zelfbouwer sluit de maximale hypotheek af die hij met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) kan krijgen. Dit moet minimaal 60% van de kosten zijn. Voor de resterende maximaal 40% krijgt de zelfbouwer een Ibb starterslening bij de SVn met NHG-garantie. Deze starterslening is een uitbreiding op de bekende landelijke starterslening. Zolang dat nodig is en in ieder geval voor de eerste drie jaar hoeft er geen rente en aflossing betaald te worden. Gaat de zelfbouwer na verloop van tijd meer verdienen, dan wordt een deel van de Ibb starterslening rentedragend. In ruil voor de hoge steun tot 40% moet bij verkoop de rentekorting worden terugbetaald tot maximaal de helft van de overwaarde. Als er geen overwaarde is of zelfs verlies, dan hoeft de rentekorting niet terug betaald te worden. Voor het geval dat de rentekorting niet kan worden terugbetaald wordt een voorziening in de grondexploitatie opgenomen. Daarvoor is gewoonlijk ruimte omdat in deze systematiek geen subsidie meer op de grondprijs wordt verleend en de werkelijke marktwaarde wordt betaald. De systematiek is in deze situaties voor de gemeente budgettair neutraal.

Bouwboek en bouwbegeleiders
Onderdeel van de aanpak is het aanbod van één goede goedkope woning die elke deelnemer zelf kan kiezen. Met veel zorgvuldigheid is het IbbA Bouwboek samengesteld, aldus Rienk Postuma (manager ontwikkeling en realisatie De Key). Hierin zijn 44 verschillende bouwplannen voor één woning opgenomen, die door uiteenlopende combinaties van architecten en aannemers zijn ontwikkeld. Elk bouwplan is gegarandeerd qua kwaliteit, afwerking,