• /files/pro/i_0011/jacob_geelbuurt_schets.jpg
  • /files/pro/i_0011/jacob_geelbuurt_plan.jpg
  • /files/pro/i_0011/jacob_geelbuurt_foto.jpg

Jacob Geelbuurt

De vernieuwing van de Jacob Geelbuurt in de westelijke tuinsteden in Amsterdam is een gezamenlijk project van stadsdeel en woningcorporatie. JAM* architecten maakte een ontwerp als raamwerk van toekomstige invulling, waarbij bewoners zelf initiatieven kunnen aandragen voor woningen, voorzieningen en de openbare ruimte. Deze flexibiliteit, ruimte voor particuliere initiatieven en de nadruk op duurzaamheid maakten dat dit project niet stil kwam te liggen tijdens de economische crisis. Tijdens het ontwerp is altijd is gezocht naar een mix van professionele kennis en ervaringskennis van de bewoners. Co-creatie, zonder de regie uit handen te geven.

De vernieuwing van de Jacob Geelbuurt in de westelijke tuinsteden in Amsterdam is een gezamenlijk project van stadsdeel en woningcorporatie. JAM* Architects maakte een ontwerp als raamwerk van toekomstige invulling, waarbij bewoners zelf initiatieven kunnen aandragen voor woningen, voorzieningen en de openbare ruimte. Deze flexibiliteit, ruimte voor particuliere initiatieven en de nadruk op duurzaamheid maakten dat dit project niet stil kwam te liggen tijdens de economische crisis. Tijdens het ontwerp is altijd is gezocht naar een mix van professionele kennis en ervaringskennis van de bewoners. Co-creatie, zonder de regie uit handen te geven.

Andere initiatiefnemer

‘De Vernieuwing van de Jacob Geelbuurt in Amsterdam kent twee initiatiefnemers, woningcorporatie de Alliantie (die een groot deel van de woningen bezit) en Stadsdeel Nieuw-West. Zij vormen gezamenlijk, met enkele externe adviseurs, een projectteam dat een integraal Vernieuwingsplan voor de