• /files/pro/i_0004/08_MIC_beeldenknooperven.jpg
  • /files/pro/i_0004/09_MIC_beeldenknooperven.jpg
  • /files/pro/i_0004/05_MIC_beeldenknooperven.jpg
  • /files/pro/i_0004/03_MIC_beeldenknooperven.jpg
  • /files/pro/i_0004/01_MIC_beeldenknooperven.jpg
  • /files/pro/i_0004/06_MIC_beeldenknooperven.jpg
  • /files/pro/i_0004/04_MIC_beeldenknooperven.jpg
  • /files/pro/i_0004/02_MIC_beeldenknooperven.jpg

Knooperven

Knooperven gaan over het hernieuwd gebruik én eigenaarschap van de vele vrijkomende agrarische erven in het landelijk gebied. Jaarlijks stopt twee tot vier procent van de boeren met de bedrijfsvoering. Het buitengebied transformeert zo heel geleidelijk van een boerengebied naar een burgerlandschap. In de meeste delen van Nederland is al vijftig tot zeventig procent van de erven in burgerhanden. Dit verandert het perspectief op het buitengebied in veel opzichten. Met het Knoopervenproject wordt ingespeeld op de veranderende belangen. Op vrijkomend erven wordt meer ontwikkelingsruimte geboden. De nieuwe bewoners gaan daarbij zorg dragen voor het omliggende landschap, de recreatieve toegankelijkheid en de versterking van de landbouw. De inzet is om van onderaf, vanuit de vele vrijkomende erven, de kwaliteit en vitaliteit van het buitengebied een sterke impuls te geven.

Andere initiatiefnemer

‘Het knoopervenproject zijn we in 2003 op eigen initiatief, als afstudeerproject, gestart. Deze opgave kwamen we op het spoor door een workshop