• /files/pro/i_0027/01_ROG_koop-een-krot_Nynke.jpg
  • /files/pro/i_0027/05_ROG_koop-een-krot_Nynke.jpg
  • /files/pro/i_0027/03_ROG_koop-een-krot_Nynke.jpg
  • /files/pro/i_0027/02_ROG_koop-een-krot_Nynke.jpg
  • /files/pro/i_0027/04_ROG_koop-een-krot_Nynke.jpg

Koop een krot

Koop een krot biedt een antwoord op de problemen van krimpgebieden. Door de inzet van de bestaande kwaliteiten van het landschap en de bebouwing, wordt gewerkt aan een nieuwe economie voor Friesland. Het programma stimuleert mensen om leegstaande woningen te kopen, en deze met ondersteuning op te knappen. Het is een praktische leerschool, voor (toekomstige) eigenaren van vastgoed met achterstallig onderhoud of een hoog energieverbruik. Door zelfbouwers te wapenen met professionele kennis, inzicht en vaardigheden én met elkaar in contact te brengen, wordt potentieel (bouw)falen teruggebracht en positieve particuliere initiatieven met meer gezamenlijke daadkracht opgeschaald.

Andere opdrachtgever

‘Friesland heeft het hoogste percentage eigen woningbezit. Daarnaast heeft deze provincie het hoogste percentage vooroorlogse woningen. Mensen krijgen hun woning niet verkocht, terwijl juist het landelijk wonen een enorme aantrekkingskracht kan hebben. De ergste krotten zijn echter die van startende opknappers. Mensen die in een zomerse opwelling een woning kopen, komen erachter dat Friesland in de winter heel anders is dan tijdens de zomerse zeilweek. Friesland is geen landschap voor watjes. Koop een krot biedt als eerste stap een pakket van enkele lessen, waarbij ik mensen help om tot een plan van aanpak te komen. Je bent op zoek naar mensen met een droom, je hebt ondernemende mensen nodig. Iemand die altijd al een Bed&Breakfast heeft gewild, een ander die een klein cluster zorgappartementen wil aanbieden. Met bestemmingsplannen moet dan ook creatiever worden omgegaan.’

Andere initiatiefnemer

‘Friesland is een krimpgebied. Je koopt hier nog een woning voor minder dan vijftigduizend euro. Banken financieren nog net de aankoop van de woning, maar niet de honderdduizend euro die nodig is voor de verbouw. Dat krijg je als individu niet voor elkaar, je hebt massa nodig. Zo ben ik op het idee van ‘Koop een Krot’ gekomen, als platform voor kennisuitwisseling. Ik heb zelf een krot gekocht. Om het krot op te knappen heb ik een jaar lang in een caravan in de tuin gewoond. De ervaring die daaruit is voortgekomen zou ik graag delen. Door het opschalen krijgen particuliere initiatieven meer kracht. Eigenlijk is het initiatief niet bedacht om geld mee te verdienen, het gaat me echt om het delen van kennis.’

Andere overheid

‘In krimpgebieden heerst veel angst. Met subsidiepot