• /files/pro/i_0007/02_GREEN_MILE.jpg
  • /files/pro/i_0007/03_Hofpleinlijn.jpg

Leegstand van Zaken

Leegstand van Zaken is een bureau voor nieuwe duurzame businesscases rondom bestaand vastgoed. Leegstand van Zaken gaat uit van het continu creëren van stedelijkheid. En stedelijkheid gaat niet over kantoren, huizen, appartementen of winkels, maar over eten, drinken, ontmoeten, e-mailen, vergaderen, bellen, printen, relaxen, sporten en zo meer. Stedelijkheid gaat in deze tijd van stagnatie en krimp in (commercieel) vastgoed steeds vaker over nieuwe vormen van het exploiteren van ruimte.

Andere initiatiefnemer

‘De andere initiatiefnemers zijn Hetty van der Pennen en Sven Hulsbergen. Later zijn Joost van ’t Klooster, Anita van Limpt, Bart Theunisssen, Luc Habets, Judith Egberink en Leon Erkelens daar bijgekomen. Met meerdere individuen, verschillende belangen, diverse steden, werkend bij allemaal andere bedrijven en zonder budget samenwerken, is een moeilijke opgave. Toch is het gelukt. Omdat één persoon, ik, altijd de kartrekker en eindverantwoordelijke ben geweest en we gezamenlijk een doelstelling hebben geformuleerd: het op een duurzame manier benutten van het overschot aan commercieel vastgoed.’

Andere opdrachtgever

‘Het initiatief Leegstand van Zaken is ook ontstaan vanuit een groeiende wens om meer ondernemend onze vakgebieden aan te vliegen. Dus naast onze reguliere werkzaamheden ook tijd reserveren om zelfstandig ideeën en concepten te ontwikkelen en realiseren. Advies geven over hoe je de wereld kan verduurzamen is een lege huls, wanneer er niets met je advies gedaan wordt. Vandaar de wens ook meer zelf initiatieven op te pakken. Daarnaast vergt het meer creativiteit de opdracht te formuleren, dan de opdracht uit te werken. Leegstand van Zaken werkt dus niet